Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

"Musikprojektet hjälper eleverna att hitta inre krafter"

Jalle Lorensson, lärare och musiker i Wilmer X, hade en elev som helt saknade betyg. Efter att ha genomgått Rädda Barnens Musikprojekt gick samma elev senare ut med MVG i 14 ämnen.

MALMÖ. Magisteruppsatsen ”Takt och ton. Musik för livet” är skriven i pedagogik, vid Lärarhögskolan i Malmö, och handlar om lärarnas arbete i Rädda Barnens Musikprojekt. Projektet är ett ettårigt individuellt gymnasieprogram, så kallat IV-program, där elever som misslyckat i grundskolan får chansen att spela in en CD-skiva och samtidigt läsa upp sina betyg i kärnämnena. Musiken upptar två tredjedelar av tiden och svenska, matte, SO och engelska resten.
I uppsatsen riktar Lorensson kritik mot organisationen kring de individuella programmen som, enligt honom, saknar en övergripande handlingsplan för att ta emot de tusentals studenter som påbörjar utbildningen varje år.
Detta trots att 23 procent av Malmös elever, under 2005, inte var behöriga till de nationella utbildningarna. Totalt 1725 elever var vid höstterminens start inskrivna på de individuella programmen i Malmö.
–IV-programmen har växt fram som kåkstäder – snabbt och oplanerat utan någon garanti för att de mest fundamentala behoven tillgodoses, säger han och menar att det övergripande ansvaret helt vilar på de enskilda lärarna.
Hur får man elever som skyr skolan som pesten och förknippar den med besvikelser, leda och tristess att klara de ämnen de misslyckats med i nio år?
Efter att ha intervjuat och studerat lärare och elever i projektet är Jalle Lorenssons svar: Genom att fokusera på det friska och positiva och inte på det sjuka och negativa.
– Musikprojektet hjälper eleverna att hitta inre krafter genom att introducera dem till sina kreativa sidor, ett kraftcentra de inte ens visste att de hade. På så vis skapar glädjen för musiken och önskan att få spela in en CD den mening och mål som tidigare saknades, menar Lorensson.
Han jämför det med skoltrötta elever som på sin fritid väljer att plugga ”tråkig” körkortsteori eftersom målet är ett körkort.
Genom att gå till botten med problemen hos ungdomarna – ett dåligt självförtroende och bristen på tillit för vuxna människor – har de unga vågat öppna sig och blomma ut.
– Kostnaden för Musikprojektet är dyr i jämförelse med andra utbildningar men ur ett samhällsekonomisk perspektiv ofattbart billigt eftersom en enda tvångsomhändertagen elev kostar lika mycket som hela projektet under ett år, säger Lorensson.
Att han själv arbetat som lärare vid skolan och utvärderat projektet ser han inte som något problem, snarare tvärtom eftersom många forskare visat att det är en fördel att vara en deltagande observatör.
Den egna uppväxten och skoltiden beskriver han som trygg och lugn. Mötet med ungdomar med sociala problem i form av droger, frånvarande föräldrar och misshandel blev därför en chock i början och gjorde att han funderade på att hoppa av projektet. Men det brinnande engagemanget för ungdomarna och det faktum att utmaningen påminde om den ruffiga och kringflackande rock´n´roll-tillvaro han levt som musiker gjorde att han stannade kvar.
Har ditt kändisskap påverkat förhållandet till dina elever?
– Nej, inte ett dugg. De har inte vetat vem jag är och det är inget jag pratat om. Men visst tyckte de att det var häftigt när deras lärare spelade för 20000 människor på Malmöfestivalen.
I sommar har Jalle Lorensson påbörjat ett nytt arbete som biträdande rektor för Mediegymnasiet.
Samtidigt arbetar han som processledare i Malmö för att driva på IV-programmens utveckling och säger att intresset för hans uppsats har varit stort bland tjänstemännen i Malmö stad.
– De styrande i stan har varit ytterst vakna och öppna för nya idéer. Men egentligen kvittar det vad personalen har för pedagogik så länge de tror på vad de gör.

Jarl Lorensson

Jarl föddes 1957 och växte upp i gamla Rosengård. Han fick sin lärarexamen 1984 och har arbetat till och från som ämneslärare sedan 1989.
De senaste fem åren har arbetsplatsen varit Rädda Barnens Musikprojekt på Friisgatan. Samtigt har han spelat munspel i Wilmer X, som han var med och startade 1978.
I dag är han pappa till tre barn i åldrarna sju till 14 år och biträdande rektor för Mediegymnasiet.

Rädda Barnens Musikprojekt

Startades som ett försök 1992 med pengar från Civildepartementet.

Efter två år permanentades verksamheten och ingår nu i den kommunala skolorganisationen i Malmö.

Utbildningen är ettårig och tar varje år emot 20 elever. Mikael Svennerbrandt är Musikprojektets ledare och grundare.

Gå till toppen