Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Jurist: Holm jävig - påverkar egna arvodet

Vellinges kommunalråd Göran Holm (m) är jävig när han beslutar om chefstjänstemännens löner. Anledning: besluten påverkar storleken på hans eget arvode. Det menar Leif Petersén, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL),

VELLINGE. – Man kan inte sitta och besluta i kommunala ärenden som direkt påverkar ens egen ekonomiska situation, säger han.
Som Sydsvenskan tidigare berättat har Göran Holm det högsta arvodet av alla kommunpolitiker i Sverige. Arvodet bestäms av nivån på chefstjänstemännens löner.
Enligt ett fullmäktigebeslut från 1992 ska arvodet vara minst 120 procent av de högre chefernas genomsnittslön och minst lika högt som den bäst betalda chefstjänstemannens lön.
Liknande konstruktioner finns i många kommuner.
Det som skiljer Vellinge från de flesta andra är att besluten om chefstjänstemännens löner fattas av kommunstyrelsens ordförande, det vill säga av Göran Holm.
– Om vi anställer en ny chef har han delegation på att fatta beslut om vad som ska stå i anställningsavtalet, säger personaldirektör Gert Åberg. Jag sköter oftast de rent praktiska diskussionerna. Men det är kommunstyrelsens ordförande som fattar det formella beslutet.
Även när chefstjänstemännens löner justeras vid de årliga lönerevisionerna är det Göran Holm, tillsammans med m-nämndens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (m), som fattar besluten. Också Ljungmans arvode påverkas direkt av nivån på chefslönerna.
– Det går till så att vi tre diskuterar vilken nivå som ska gälla och hur löneutrymmet ska fördelas, men sedan är det de som beslutar om den faktiska fördelningen, säger Gert Åberg.
Enligt lagen uppstår ett jävsförhållande så fort det finns en risk att en anställd eller förtroendevald hanterar ett ärende som kan vara till nytta för honom eller henne personligen.
– I det här fallet tycker jag att det finns en tydlig risk, säger Leif Petersén.
Han är förvånad över att ingen har reagerat tidigare och menar att konstruktionen är något som kommunrevisionen borde ha uppmärksammat för länge sedan.
Hans-Ove Bramsved (m), är vice ordförande i Vellinge kommuns revision. Han anser inte att det finns några underligheter med systemet för att fastställa politikerarvodena.
– Hela ordningen är ju politiskt beslutad i fullmäktige och i och med det så sker ju det här helt i demokratisk anda, säger han.
Men även politiska beslut ska väl vara lagliga?
– Jo i och för sig, men att detta skulle vara lagstridigt på något sätt är ingenting som vi har diskuterat.
Ett system eller en modell kan inte i sig själv innebära jäv, och går inte att överklaga.
Det enda som kan överklagas är enskilda delegationsbeslut där man anser att det råder en jävssituation.
Gå till toppen