Aktuella frågor

Debattinlägg: "Olaglig jakt på fildelare"

Jakten på fildelare kan vara olaglig. Enligt Post- och telestyrelsen utgör IP-nummer integritetskänsliga uppgifter som internetoperatörer, enligt lag, inte får lämna ut till polisen annat än vid grova brott. Dit hör inte fildelning, skriver Oscar Swartz, internetpionjär och författare till rapporten Marschen mot Bodströmsamhället, och Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet.

Underhållningsindustrins lobbyorganisationer hävdar att vår integritet och sekretessen runt vår kommunikation på internet kan brytas redan vid lindriga brott. De vill nu enligt nya förslag till och med få ut uppgifter om oss direkt från internetoperatörerna – utan att ens gå via polis, åklagare eller domstol.
Myndigheternas undfallenhet är slående och det gäller inte bara Pirate Bay-affären, där regeringen lade sig platt för Hollywood och främmande makt på grundlagsstridigt vis. Även jakten på fildelare har bedrivits på deras villkor – i strid med svensk lag.
Antipiratbyrån och IFPI (film- och skivbolagen) polisanmäler inte individer. De nätsnokar och polisanmäler sedan förmodat fildelande ”IP-nummer”. Bara internetoperatören kan knyta en viss abonnent till ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt.
Lagen om elektronisk kommunikation (EkomL) tvingar tele- och internetoperatörer att hemlighålla alla integritets-känsliga uppgifter om oss och vår privata kommunikation, även för myndigheterna.
Operatörerna måste dock lämna ut ”uppgift om abonnemang” till polis och åklagare om förundersökningsledare tror att ett misstänkt brott kommer att ge mer än böter. Myndigheterna har tjänstvilligt gått på särintressets linje att IP-nummer utgör just ”uppgift om abonnemang”.
Detta strider mot svensk lag. Reglerna om utlämnande av ”uppgift om abonnemang” härrör från gamla Telelagen och syftade bara till att polisen skulle kunna att få ut uppgifter om hemliga telefonnummer från operatörerna när de utredde hyfsat allvarliga brott.
Kan ett hemligt telefonnummer jämföras med det tillfälliga IP-nummer vi – utan vår vetskap – tilldelas av operatören varje gång vi kopplar upp oss på nätet? Självklart inte.
Post- och telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet klargjorde sin uppfattning i ett yttrande den 21 december 2005:
”Det behöver knappast påpekas att IP-nummer inte kan anses vara rena kataloguppgifter som är tillgängliga för var och en. Snarare är det så att IP-nummer kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation på ett helt annat sätt än traditionella telefonnummer.”
PTS anslöt sig därmed till den tolkning som justitiedepartementets internt placerade överåklagare kom fram till i en grundlig genomgång i början av 2005.
I promemorian DS 2005:06, Brott och brottsutredning i IT-miljö, hävdar Gunnel Lindberg att dynamiskt tilldelade IP-nummer inte utgör abonnentuppgifter. Istället faller de i en, på goda grunder, starkt skyddad kategori av konfidentiell information som enligt EkomL får lämnas ut endast för grova brott vars straffskala börjar på minst två års fängelse.
Det gäller absolut inte fildelning.
Frågan måste nu prövas rättsligt. Internetoperatörer måste från och med nu vägra lämna ut uppgifter om IP-nummer för lindrigare brott.
Kan de vägra? Javisst. Polisen begärde att Tele2 skulle avslöja en puk-kod till ett sim-kort under hänvisning till att det var ”uppgift om abonnemang”. Tele2 vägrade. Polisen gick då till PTS för att fastställa att bolaget bröt mot EkomL. PTS kom fram till att puk-kod aldrig kan tvingas ut med hjälp av den lagen.
Internetoperatörerna måste nu på samma vis pressa fram ett avgörande vad gäller IP-nummer och inte bara mekaniskt assistera i film- och skivbolagens attacker mot deras kunder. Manade personer bör också polisanmäla förundersökningsledarna i fildelningsmålen för tjänstefel, för att få en prövning även den vägen.
Vi har en grundlagsskyddad tradition av post- och telesekretess i Sverige. Vi kan inte låta förändringsobenägna globala underhållningsbolag underminera denna och styra hur regering och svenska myndigheter agerar.
OSCAR SWARTZ
RICK FALKVINGE
Gå till toppen