Sverige

Ny myndighet ska granska sjukvården

Den nya regeringen tänker inrätta en ny granskningsmyndighet för sjukvården. Den vill även införa öppna jämförelser av kvaliteten i vård och äldreomsorg.

STOCKHOLM. – I dag finns slutna kvalitetsregister som specialistläkare driver och mindre jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, embryon till det som vi vill ha, säger nyblivna folkhälsoministern Maria Larsson (kd).
Hon får också ansvar för äldrevården.
Regeringen vill bygga upp ett nationellt system med öppna jämförelser av kvaliteten i sjukvård och äldrevård.
– Meningen är att skapa kunskap åt allmänheten, åt personalen och åt oss beslutsfattare, säger Maria Larsson.
Efter vilka kriterier ska kvaliteten mätas?
– De återstår att fastställa men tid till vården kan vara ett sådant, besvärsfrihet ett annat.
En oberoende gransk-ningsmyndighet ska enligt Maria Larsson göra mer djuplodande granskningar, efter bland annat engelsk modell för granskning av skolan.
– Där har granskningarna diskuterats mycket, inte minst i medierna. Det är bra, för diskussionen driver utvecklingen.
Var ska myndigheten ligga, under Socialstyrelsen eller ska den vara fristående?
– Ett förslag är att den placeras inom Socialstyrelsen men vi har inte bestämt detta ännu.
När ska myndigheten och kvalitetsjämförelserna införas?
– Under mandatperioden.
Gå till toppen