Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

En grop åt andra

Få tilltag tycks kunna sätta sådan fart på en verksamhet som förändrade regler för skatteavdrag och subventioner. I synnerhet om det handlar om att slopa något statligt stöd eller bistånd tenderar de inblandade aktörerna att dra största möjliga nytta av de befintliga reglerna innan de ändras.

Ett typexempel är hur människor köper på sig mediciner – oavsett om det finns ett omedelbart behov eller inte – innan en försämring av högkostnadsskyddet träder i kraft.
På individnivå är beteendet måhända rationellt, men samhällsekonomiskt är det förkastligt.
Men det är inte enbart privatpersoner som agerar så. Om omständigheterna påbjuder kan det mycket väl gälla en hel bransch. För tillfället är det byggsektorn som bär syn för sägen. Trots en redan het marknad kommer det att gjutas betongplattor för glatta livet fram till nyår.
Skälet är att regeringen då tänker avskaffa såväl räntebidraget för nybyggnation av hyres- och bostadsrätter som det statliga investeringsbidraget till nyproduktion av hyresrätter.
Det har fått många byggbolag att tidigarelägga planerade projekt.
Mönstret känns igen.
I början av 1990-talet genomförde den dåvarande borgerliga regeringen en omfattande minskning av de gigantiska bostadssubventionerna – en reform som var lika nödvändig som impopulär. Beslutet togs efter förslag från en utredning under ledning av den tidigare bostadsministern, moderaten Georg Danell.
För att kunna utnyttja den förmånliga finansieringen innan systemet lades om grävdes det gropar som sades vara tänkta att bli hus – så småningom. Ett hål i marken räckte för att bygget skulle anses påbörjat och därmed subventionsberättigat. Enligt Boverkets beräkningar kan det ha funnits uppemot 25000 sådana så kallade Danellgropar.
Nu gjuts det husgrunder istället.
Det är viktigt att bostadsmarknaden kan erbjuda flera olika typer av bostäder. En blandning av villor, bostadsrätter och hyresrätter måste finnas för att täcka människors olika behov, begär och önskemål i olika faser av livet.
Men frågan är om bostadsbeståndets sammansättning bäst regleras genom statliga stödinsatser åt än den ena, än den andra sortens boende. Subventioner tenderar att förrycka marknaden och skapa ett konstlat utbud eller en konstlad efterfrågan.
För många kommuner blev Danellgroparna en kostsam historia. De förbyggde sig. Men så kan det gå när man gräver en grop som andra skall betala.
Per Tedin
Gå till toppen