Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kinas mirakel regnar surt och blåser svart

Varför bör unga kvinnor inte äta aborre? Den kinesiska kolindustrin är ett av svaren. Sydsvenskan har besökt en av Kinas smutsigaste städer, Wuhai.

WUHAI. Xilaifengs industripark vid staden Wuhai i Inre Mongoliet är som en industriell version av helvetet: Luften är ett gråbrunt töcken av svavel och smog från 152 rostiga kalciumkarbid- och metallfabriker. Mot himlen lyser en flera meter hög fackla brinnande gas från ett kolkraftverk.
Industrier som dessa är orsaken till att en tredjedel av Kinas yta nu är drabbat av surt regn. Svavelutsläpp från kolförbränning beräknas orsaka 400 000 för tidiga dödsfall per år i landet.
Men föroreningarna når längre än så. Utsläpp från Kinas kolindustri har stor betydelse för nedfall av kvicksilver i Europa och i Sverige, enligt Kjell Johansson professor på Naturvårdsverket. Gränsvärdet för kvicksilver överstigs nu i över hälften av Sveriges sjöar. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att kvinnor i barnafödande åldrar aldrig bör äta insjöfiskar som abborre, gädda och gös.
– Det har skett stora förbättringar av miljön här, säger Quan Huamin, avdelningschef vid Wuhais miljöbyrå. Krafttag har gjorts för att minska utsläpp i luft och vatten från industrin. De värsta syndarna har tvingats att stänga och övriga har fått modernisera sig. Nu har miljöbyrå satt upp övervakningskameror för att kontrollera att fabrikerna använder reningsutrustning.
Men samtidigt säger han att fabrikerna jag såg i Xilaifeng inte håller måttet. Och situationen kommer att vara likadan där till åtminstone år 2010.
I fjol toppade Wuhai listan över kinesiska städer med sämst miljöskydd. Kinas centrala miljömyndighet bedömde luften i staden som farlig för invånarnas hälsa. Inte ens en procent av fabrikerna i Wuhai levde upp till landets krav på rening av svavelutsläpp.
Quan Huamin understryker att de vill ha investeringar från Sverige.
– Vi behöver modern miljöteknik! säger Quan Huamin.
Fabrikerna i Xilaifeng ser rostiga och fallfärdiga ut.
Men otroligt nog är inte en enda av dem äldre än från 2002.
Wuhai betyder bokstavligen ”Svarta Havet”. Namnet syftar på de rika kolfyndigheterna i öknen runtom stan. Genom att erbjuda billig el och mark har Wuhai kunnat locka till sig tung, smutsig och energiintensiv industri. Tack vare det har staden haft en dubbelsiffrig tillväxt de senaste åren, enligt Quan Huamin. Nu finns där mer än 400 industrier.
En färsk OECD-rapport pekar ut lokala ledare som den främsta orsaken till att Peking inte klarar att tygla den skenande miljöförstöringen. Trots premiärminister Wen Jiabaos löfte att sätta hållbar utveckling och miljöskydd högst på dagordningen.
Lokalpolitikerna låter ekonomisk tillväxt fått gå före miljön. Under första halvåret ökade energikonsumtionen räknat per enhet BNP med 0,8 procent, trots att målet är att den ska minska med fyra procent i år. I exempelvis Wuhai planeras investeringar värda svindlande 50 miljarder yuan till år 2010, enligt kinesiska tidningsrapporter.
Kinas ekonomiska mirakel drivs på kol. Landet konsumerar mer av varan än USA, EU och Japan tillsammans.
Oturligt nog för världen så är kol det bränsle som släpper ut mest växthusgaser - mer än både naturgas och olja. Enligt en rapport från International Energy Agency kommer Kina att gå om USA som största producent av växthusgaser redan år 2009. Och som U-land är Kina inte bundet av Kyotoavtalet. Peking har dock satt upp ett mycket ambitiöst mål att 16 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020.

Kina öppnar ett nytt kolkraftverk varje vecka

Kina använder mer kol än USA, EU och Japan tillsammans
Ett nytt stort kolkraftverk öppnas varje vecka till tio dagar i Kina. Ett kolkraftverk har en livstid på upp till 75 år.
Svaveldioxid från kolförbränning är en allvarlig hälsorisk. Det försurar dessutom sjöar, skadar skogar, och grödor.
Kinas premiärminister Wen Jiabao har lovat att landet ska minska utsläppen av de värsta föroreningarna med 10 procent under de närmsta fem åren.
Nya regler kräver att alla kolkraftverk har utrustning som tar bort 95 procent av svaveldioxid.
Källa: New York Times, South China Morning Post och Naturvårdsverket.
Gå till toppen