Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Ställ de självklara sist i rekryteringen"

Det manliga monopolet i näringslivets maktstrukturer måste brytas. Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i anställnings-hierarkin de närmaste fem åren, skriver Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Regeringen överger det enda verktyg som visat sig framgångsrikt för att bryta den ojämställda könsfördelningen i statliga bolag och styrelser. Nu skall målet, att cirka hälften av de nya statliga toppcheferna skall vara kvinnor, avskaffas.
Dessutom har alliansregeringen beslutat sig för att lämna målet om mer jämställda löner i offentliga sektorn. Dagarna före jul drog man tillbaka den lönehandlingsplan som riksdagen tidigare varit enig om och som bland annat gav fler kvinnor rätt till heltidstjänster.
Om man därtill lägger regeringens tidigare beslut att dra in stödet till Centrum mot rasism, nedläggningen av Integrationsverket och avskaffandet av den integrationspolitiska kommittén ser vi en regering som tror att allt ordnar sig av sig självt.
Ett redskap som diskuterats livligt de senaste åren är kvotering eller positiv särbehandling. Många har bland annat attackerat Uppsala universitet för att ha genomfört en kvotering av studenter med invandrarbakgrund på bekostnad av två ”riktiga svenskar”. Försöket underkändes dock av rättsväsendet. Nyligen fällde också Högsta domstolen Uppsala universitet för diskriminering.
Nu måste vi hitta en väg att driva kvoteringen framåt. Den borgerliga regeringen har klargjort att den inte vill se en lagstadgad kvotering till börsbolagens styrelser. Den inväntade inte ens remissvaren. Men samtidigt som den nya jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) förklarade att man lagt ned förslaget för att ”värna äganderätten” så sade hon att ”företagen måste upp till bevis innan vi helt kan släppa tanken på kvotering”.
Vi är tvivlande till att näringslivet – såväl de privata som statliga bolagen – har den rätta viljan. De senaste åren har främst ägnats åt att kämpa mot en kvotering med fagert tal om att det skall bli bättre – så småning-om. Att man ändå nått målet på 40 procent kvinnor i de statliga bolagsstyrelserna beror på att ägaren – staten – krävde fler kvinnor och hade ett tydligt mål om jämn könsfördelning. När denna press nu försvinner förutser vi försämringar.
Vi behöver få till stånd en förändring i näringslivets maktstrukturer och bryta det manliga monopolet. En kvotering kan vara lösningen. Det är möjligen inte tillräckligt med en lag om kvotering efter kön – vi bör också se åtgärder för att verkligen bredda rekryteringen till företagsvärlden på bred front. Därför föreslår vi ett moratorium inom svenskt näringsliv:
De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.
De resterande – kvinnor, homosexuella, funktionshindrade, invandrare och 55-plussarna – prioriteras i åtminstone fem år så att vi i någon mån rättar till en bit av all ojämlikhet som råder i samhället. Detta är en uppmaning såväl till den offentliga sektorn som till näringslivet.
Det vore värt att applådera den regering som vågar göra detta. Det skulle verkligen bryta det utanförskap som alliansregeringen talar så mycket om. Men tyvärr tycks man inte ha vare sig den vilja eller det mod som krävs.
Och när Högsta domstolen och de juridiska instanserna är så mycket mer inskränkta än i vårt grannland Norge så krävs det verkligt politiskt mod. Inget löser sig av sig själv.
ZORAN ALAGIC
KURDO BAKSI
Gå till toppen