Lund

"Visst kan detta system utnyttjas"

LUND. Hur stort ansvar har en säljare av ett aktiebolag för att kontrollera köparens avsikte Inte särskilt stort, menar professorn i handelsrätt Per Samuelsson. För fordringarna är inte på styrelsen, utan på bolagen.

– Aktiebolaget är till för att möjliggöra ekonomiskt riskfyllda projekt. Poängen är att det är bolaget som är ekonomiskt ansvarigt, säger Per Samuelsson.
För att försäkra sig om att pengarna kommer tillbaka, är det inte ovanligt att långsiktiga kreditgivare, som banker, kräver till exempel ett personligt borgensåtagande.
– Leverantörerna har också ett stort ansvar för att kontrollera dem de levererar till, säger Per Samuelsson.
Det finns alltså ingen ”legitimationskontroll” för att få köpa aktier i ett bolag – och alltså ta över stora skulder.
– Visst kan detta system utnyttjas. Det sker också, även om man försökt försvåra det på senare år. Men det måste vägas mot rätten att fritt handla med aktier, säger Per Samuelsson.
Fotnot. Sydsvenskan intervjuade den 1 februari Thure Aabo, som hävdar att har inte skrivit på några papper i Basilika-affären. Vi har förgäves sökt Sven Erik Lundqvist, Pat-ric Johansson samt Basilikas största ägare vid försäljningen, Pange Öberg, för en kommentar.
Läs alla artiklar om: Turerna kring Basilika
Gå till toppen