Nyheter

Konstgjord sjö kan bli viktig för miljön

Planer finns på att anlägga Sveriges sydligaste sjö strax öster om Smygehamn. Det blir ingen mastodont insjö, men ändock en liten sjö på uppemot tolv tunnland, motsvarande 60 000 kvadratmeter.

SMYGEHAMN. – Området ingår i en väldigt värdefull våtmark för grodor, salamandrar och andra djurarter, säger miljöchef Britt-Marie Paulik, Trelleborgs kommun.
Hon tror att sjön kan bli ett visningsobjekt som illustrerar kommunens engagemang i arbetet mot övergödningen av Östersjön.
Det aktuella området heter Äspöholm och ligger alldeles söder om kustvägen, mellan reningsverket och Smygehamn. Marken ägs av Lunds stift.
Miljönämnden vill att kommunen köper marken för att kunna anlägga sjön.
Enligt Britt-Marie Paulik är området utmärkt för ”tätortsnära rekreation och friluftsliv”.
– Detta är ett exempel på hur en våtmark kan anläggas. Intresset är stort och vi funderar på ännu fler, säger hon.
Trelleborg är ett tättbefolkat område med många jordbruksföretag. Detta för med sig en hög närsaltbelastning på åar och vattendrag.
Närsalterna förs ut i Östersjön och bidrar till de stora mängder alger som bildas och ställer till problem längs kusterna, framför allt under sommarmånaderna. Ett av de mest effektiva sätten att hindra närsalterna från att nå havet är att anlägga våtmarker - sjöar.
Äspöån rinner genom det område där miljönämnden vill anlägga Sveriges sydligaste sjö. Från åns avrinningsområde på dess väg mot havet, transporteras varje år cirka 93 ton kväve och cirka 1 ton fosfor.
Det blir slutligen kommunstyrelsen som avgör i fall markområdet ska köpas av Lunds stift.
Gå till toppen