Nyheter

Barn har bättre minne än man tidigare trott

Varför minns vi ingenting från vår tid som riktigt små barn? Därför att spädbarn inte har någon minneskapacitet, sade forskarna länge. Men det är helt fel.

SAN FRANCISCO. Redan strax före ettårsåldern fungerar vissa delar i ett barns minne på nästan samma sätt som en vuxens. I tvåårsåldern är långtidsminnet robust och pålitligt, visar de senaste årens forskning. Ett barns minnesförmåga hänger alltså inte alls särskilt tätt ihop med språkförmågan, vilket forskarna tidigare trodde.
– Vid nio månaders ålder kommer hälften av barnen ihåg ordningen i ett händelseförlopp en månad efter det att de först såg det. När vi testar samma sak på tjugomånadersbarn blir resultatet hundra procent minnesförmåga efter en månad och det minnet finns kvar i åtminstone ett års tid, säger professor Patricia Bauer vid Duke University i amerikanska North Carolina.
Hon är en av deltagarna vid det pågående vetenskapsmötet AAAS i San Francisco och hon har studerat barns normala minnesutveckling genom att bland annat mäta barns ögonrörelser och aktivitet i hjärnan.
En tumregel är att en sexmånaders baby minns en ny sak som det har sett eller hört i ungefär ett dygn. Ett nio månader gammalt barn minns nya objekt och ljud i en månad men har glömt dem efter tre månader. Minnesförmågan utvecklas i takt med att hjärnan mognar.
Bauer förklarar varför vi har så få barndomsminnen före sex–sjuårsåldern, trots att vi faktiskt har förmågan att lagra minnen som spädbarn:
– Det beror på att små barn faktiskt glömmer fortare än vad vuxna gör, säger Patricia Bauer. Och det är inte helt klart varför det är på det viset.
Fenomenet glömska har forskarna ännu inte lyckats förklara. Antingen glömmer vi för att vi inte har stoppat in minnena ordentligt i långtidsminnet. Eller så ligger de där, snyggt och prydligt, men vi är oförmögna att komma åt dem.
Forskning på vuxna har visat att dofter har en förmåga att framkalla särskilt klara och starka minnesbilder. På frågan om det är samma sak för barn svarar hon:
– Det vet vi faktiskt inte. Det är svårt att testa den saken vetenskapligt. Hur återger du autentiska dofter i ett försöksrum? Det är mycket svårt att åstadkomma, där har vi mycket jobb kvar att göra, säger Patricia Bauer.
Gå till toppen