Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Våldtäkter utreds allt bättre av polis

Polis och åklagares utredningar av våldtäkt förbättras nu stadigt. Utredningarna går snabbare, fler offer får stöd, och fler misstänkta åtalas, enligt en intern inspektion.

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen genomförde 2004–2005 en granskning av hur rättsväsendet hanterade våldtäktsanmälningar. Granskningen ledde fram till en rad krav på förbättringar som beordrades ut i organisationerna 2005.
Nu har de båda myndigheterna inspekterat hur väl poliser och åklagare lyssnade på uppmaningarna.
– Resultatet är mycket positivt, säger vice chefsåklagare Birgitta Fernqvist, som tillsammans med länspolismästare Seppo Wouri ledde granskningsarbetet.
Syftet med arbetet har varit att få utredarna att ”vända på alla stenar” i våldtäktsmål.
– Det har inneburit fler åtal, att betydligt fler offer får målsägarbiträde, och att förstahandsåtgärderna förbättrats, säger Fernqvist.
De senare är praktiska insatser som polisen kan göra omedelbart efter en anmälan om våldtäkt, som att fotodokumentera offer och brottsplats, och säkra avtryck och DNA-spår.
Enligt inspektionsrapporten förhörs misstänkta nu också i högre utsträckning, och handläggningstiderna har kortats.
I rapporten publiceras också statistik som visar att andelen lagföringar i våldtäktsmål ökat från 15 procent 2002 till 23 procent 2006. Men Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, ställer sig mycket frågande till det siffermaterialet.
– Det måste visa på färdiga förundersökningsprotokoll, och inte på andelen fall som faktiskt leder till åtal, vilket är det intressanta. Under hela 2000-talet har bara drygt var tionde våldtäktsanmälan lett till åtal, säger Diesen.
– Sedan brottsbalken infördes 1965 har det i Sverige aldrig dömts fler än 200 gärningsmän för våldtäkt något enskilt år, men antalet anmälningar har tiofaldigats under perioden. Det säger desto mer, säger Diesen.

Våldtäktssiffror

Antal våldtäktsärenden som inkom till polisen:
2006 3 548
2005* 2 971
2004 2 232
*Den 1 april 2005 skärptes lagen om våldtäkt.
Andel av ärendena där åklagare fattade beslut om lagföring:
2006 23%
2005 22%
2004 21%
Lagföring omfattar i den här statistiken fler fall än som faktiskt leder till åtal.
Gå till toppen