Sverige

Betalar dyrt för myten om oskulden

Att ligga med någon för första gången är för många ingen privatsak. Det ska vara blod på bröllopslakanen, annars hotar skam och straff. Desperata tjejer betalar tusentals kronor till plastikkirurger för en ny mödomshinna.

Men ingen kan lova dem att blöda. Och mödomshinnan, den är en myt.
9000 kronor. Så mycket tar doktor Carl Troilius, privat plastikkirurg i Malmö, för att sy ihop flikarna av den slemhinnekant en bit in i slidan som kallas för mödomshinna.
– Såhär ser det ut när en tjej inte har haft sex, säger han, och pekar med pennan på den vänstra teckningen av ett kvinnligt könsorgan i en gammal tysk anatomisk atlas.
En rak och prydlig hinna omger den trånga slidmynningen.
– När hon har haft sex är mödomshinnan mer taggig i kanten, mer öppen, säger han och pekar på den högra bilden.
– Fast det är inte helt med sanningen överensstämmande. Ingen kan undersöka någon och se om hon är oskuld. Många ser ut så här från början (den högra bilden igen), då blöder de inte.
Detta informerar han alltid sina patienter om, säger han. Tjugo–trettio stycken om året. Men de vill ändå opereras.
– De står här, 16–17 år gamla, förtvivlade. De har haft sex, och så ska de plötsligt bli bortgifta och förväntas blöda. Det är ett oerhört starkt patriarkalt tryck på dem.
Operationen tar 20 minuter och orsakar inga komplikationer, såvitt Carl Troilius vet. Under de senaste sex åren uppskattar han att han varit i kontakt med 70 procent av patienterna efter ingreppet, och de har varit nöjda.
Men det finns inga vetenskapliga utvärderingar. Så ingen vet om en operation ens ökar chansen för en blödning. Carl Troilius lovar inga resultat.
– Det här är knappast möjligt att se som vetenskap. Det är mer en humanitär åtgärd.
Men varför ska då tjejerna betala för ingreppet? Och varför ska han, en läkare, utföra det?
– De får en inre styrka av att känna att de har opererat tillbaka sin oskuld. Då blir det lättare att försvara sig inför ett ifrågasättande, tror Carl Troilius, som ser det som att han hjälper en medmänniska i nöd.
Han säger att han inte tjänar något på operationerna. De 9000 kronorna är självkostnadspris för operationssal och narkos. Några etiska problem ser han inte.
Det gör många andra svenska privatkirurger. Få utför ingreppet i Sverige. Hur många operationer som görs årligen vet ingen. I Danmark finns fler kliniker som annonserar ingreppet öppet.
Barnmorskan Elisabeth Eliasson på ungdomsmottagningen Rooseum i Malmö avråder bestämt från operation. Varje vecka får hon frågor om oskuld, mödomshinna och blödning av oroliga tjejer.
– Vi arbetar mycket med att berätta om mödomsmyten. Att det inte finns någon mödomshinna och att cirka 75 procent inte blöder. Är det fara för någons liv får man framkalla blödning på annat sätt, som genom att reglera mensen med tabletter. Det är en nödlösning, för vi vill inte uppmuntra till att mödomsmyten lever kvar.

Frågor och svar om mödomshinnan

Hur vanligt är det att man blöder vid första samlaget?
Mellan två och sex av tio blöder vid sitt första samlag. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att alla blöder.
Hur kommer det sig då att kvinnor förväntas blöda?
Förr i tiden giftes flickor ofta bort som mycket unga. Faktorer som ökar risken för blödning är bland annat: inte färdigutvecklade könsorgan, våldtäkt, avsaknad av lust, missbildningar.
Kan en läkare se om man har haft samlag?
Nej. Inte ens i rättsmedicinska studier som syftar till att spåra övergrepp på barn har man kunnat säga säkert om en flicka har haft samlag eller inte.
Vad är mödomshinnan?
Några slemhinneveck runt slidans kant en bit innanför öppningen. Det är alltså inte en hinna som det går hål på. Form och tjocklek varierar stort mellan olika kvinnor, som föds med slemhinnevecken och har dem kvar till sin död. Slemhinnevecken förändras och blir mer elastiska under puberteten. De påverkas inte av tamponganvändning eller motion.
Hur kan man dubbelkolla allt det här?
Läs i Nationalencyklopedin eller ett medicinskt uppslagsverk. Fråga en gynekolog eller barnmorska.
Om man ändå känner att man måste blöda på sin bröllopsnatt vad kan man göra då?
Reglera mensen med hjälp av p-piller så att den kommer i samband med bröllopet. Recept kan du få hos ungdomsmottagningen eller mödravårdscentralen.
Gå till toppen