Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Johanna Sällströms död utreds

Skådespelerskan Johanna Sällström hade permission från Malmöpsykiatrin när hon hittades död i hemmet på Limhamnsvägen. Nu anmäls det förmodade självmordet som så kallat lex Maria-ärende till Socialstyrelsen.

MALMÖ. – Så här långt ser vi inte att någon enskild vårdgivare har gjort fel, säger Malmös psykiatrichef Herman Holm.
Johanna Sällström hittades död i sitt hem den 14 februari i år. Hon blev 32 år gammal och vårdades under sina sista månader av psykiatrin på Universitetssjukhuset Mas. Det förmodade självmordet inträffade i samband med en permission.
Permissionen var beviljad, trots att Johanna Sällström enligt handlingar från länsrätten i november 2006 bedömdes sakna sjukdomsinsikt och då var i ”oundgängligt behov av psykiatrisk vård”.
Självmord som inträffar inom fyra veckor från en vårdkontakt, ska rutinmässigt lex Maria-anmälas.
Nu ska Johanna Sällströms bortgång utredas som lex Maria-fall.
– Enligt ett preliminärt utlåtande från Rättsmedicinalverket var det här en suicid. Man har inte hittat någon annan trolig dödsorsak, säger psykiatrichefen Herman Holm.
– Vi har fattat beslutet att anmäla. Vi anmäler hellre en gång för mycket än en gång för lite. I det aktuella fallet finns det så här långt ingenting som pekar på att enskilda vårdgivare har begått något fel, säger Herman Holm.
Socialstyrelsen vill ta del av journalhandlingar, yttranden från vårdpersonal och eventuellt också från anhöriga. I Socialstyrelsens utredning är det centralt att se om det har gjort suicidbedömningar och hur dessa bedömningar är dokumenterade.
Enligt Herman Holm begår ett femtiotal Malmöbor självmord varje år, vilket stämmer väl med statistiken för hela Sverige. Herman Holm räknar med att psykiatrin på Umas på årsbasis gör tio–tolv lex Maria-anmälningar efter självmord.
– Personer med psykisk ohälsa har en väldig överdödlighet i självmord. Det här är ett stort folkhälsoproblem där det finns mycket kvar att göra, säger Herman Holm.

Förgiftningsfall ledde till Lex Maria

Lex Maria är den lag som reglerar vårdgivares skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller riskerat att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Lex Maria har fått sitt namn efter förgiftningsfall med dödlig utgång på Maria sjukhus i Stockholm 1936. Först 1997 blev reglerna om Lex Maria lagfästa. Regeln att självmord i nära anslutning till vårdkontakt ska Lex Maria-anmälas, tillkom för ett par år sedan.
Gå till toppen