Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Länsstyrelsen får skarp kritik

Riksrevisionen ser många brister i hur ledningen avsatte förre internrevisorn Tommie Sjölin.

Riksrevisionens dom är hård mot ledningen för länsstyrelsen i Skåne. Det var fel av landshövdingen Göran Tunhammar att avbryta avsatte internrevisorn Tommie Sjölins utredning. Det var fel av styrelsen att avsätta Tommie Sjölin utan att prata med honom. Och rapporten från revisionsfirman Deloitte – som fällde Sjölin – är bristfällig.
Sedan mitten av mars har Riksrevisionen gått igenom hur det gick till när länsstyrelsen i Skåne avsatte sin internrevisor Tommie Sjölin. Kritiken är allvarlig i granskningsrapporten som släpptes i går.
Landshövdingen Göran Tunhammar blir hårdast åtsatt i rapporten. Det var han som meddelade Tommie Sjölin att han skulle lägga ned sin utredning av personaldirektören Helena Jellinek. Enligt Göran Tunhammar kunde utredningen ses som ärekränkning och trakasseri. Senare kom det fram att Helena Jellineks advokat i ett brev krävt att Göran Tunhammar skulle omplacera Tommie Sjölin ”till en avlägsen och oförarglig tjänst”.
Men Göran Tunhammar har inte befogenhet att avsluta en internrevisors utredning. Riksrevisionen skriver att det är länsstyrelsens styrelse som fattar ett sådant beslut – annars försvagas internrevisorns roll.
– Vi kräver att de ändrar sina regler, eftersom de strider mot internrevisionsförordningen, säger Börje Nieroth, Riksrevisionens utredare.
Göran Tunhammar håller med om att reglerna måste ändras, men anser att det inte hade gjort någon skillnad om de rätta reglerna hade tillämpats.
– Den här revisionsrapporten påverkar inte den sakliga bedömningen såvitt jag förstår, säger han.
Den 23 mars beslutade länsstyrelsens styrelse att Tommie Sjölin tvingas sluta som internrevisor. Efter förhandling köpte ledningen ut honom för 2,4 miljoner kronor. Styrelsens enda underlag för att avsätta Tommie Sjölin var en rapport som länsledningen beställt av revisionsfirman Deloitte. Enligt Deloittes rapport hade Tommie Sjölin inte rätt att utreda fall som rör mobbning och menade att dokumentationen var bristfällig. Företagets slutsats var att hans utredning bröt mot god internrevisorssed.
Internrevisorn på länsstyrelsen i Stockholm menade att rapporten var ett skräddarsytt beställningsjobb – en syn som Riksrevisionen delar. I sin rapport skriver man att Deloittes granskning är begränsad jämfört med en lagstadgad revision. Deloittes rapport är därför otillräcklig som underlag, skriver Riksrevisionen.
– Bland annat utgår Deloittes rapport från att landshövdingen har rätt att avsluta en internrevisors utredning, vilket inte stämmer, säger Börje Nieroth.
Även ledningens sätt att anlita Deloitte kritiseras. Uppdraget, värt 400000 kronor, gick till Deloitte utan upphandling eller anbud från andra. Speciellt märkligt är beslutet med tanke på att staten redan har ramavtal med två andra revisionsföretag när det gäller granskning av internrevision. Enligt Riksrevisionen strider länsstyrelsens uppdrag till Deloitte mot lagen om offentlig upphandling.
–Den enda förklaring som vi fick var ett det var brådskande, säger Börje Nieroth.
Senast den 31 augusti ska länsstyrelsen svara Riksrevisionen hur regler och rutiner ska ändras.
Fotnot: Riksrevisionen granskar statens verksamhet på uppdrag av Sveriges riksdag.

Riksdagens kontrollorgan

Riksrevisionen används av Sveriges riksdag för att granska statens verksamhet, till exempel de 21 länsstyrelserna. I uppdraget ingår att se till att statens verksamhet sköts på ett korrekt och effektivt sätt.
Myndigheten leds av tre riksrevisorer som efter samråd med varandra beslutar om vad som ska granskas. Granskningarna görs både på eget initiativ och efter tips.
Läs alla artiklar om: Länsstyrelsen i Skåne
Gå till toppen