Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Väljarna ställer höga krav

Väljarna ställer höga krav på att politikerna följer lagar och regler, säger statsvetaren Anders Sannerstedt. Störst krav kan man ställa på de förtroendevalda revisorerna och nämndemännen eftersom deras uppdrag är att granska, menar han.

– En revisor måste man ställa större krav på. En revisor i kommunen ska ta ställning till om saker blivit skötta på ett riktigt sätt, på samma sätt bör inte nämndemän ha fällande domar mot sig, säger Anders Sannerstedt, som är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.
Han menar att det finns en klar uppfattning hos väljarna att man kan ställa lite högre krav på valda företrädare än vad man gör på genomsnittssvensson. Men exakt var gränsen går för vad som accepteras går inte att säga, konstaterar Anders Sannerstedt, som menar att det finns exempel på politiker som gjort sig skyldiga till upprepade regelbrott utan att det får några konsekvenser.
– Ett statsråd betalade ju inte tv-licens under lång tid och det anses acceptabelt. Det finns även andra exempel. Gunnar Hedlund fälldes för vårdslös deklaration men kunde fortsätta under många år eftersom han hade Tage Erlanders stöd.
Frågan om vad förseelsen eller brottet ska få för konsekvens avgörs av partierna, men de agerar i sin tur efter hur de tror att väljarna reagerar.
Att en politiker har svårt att sköta sin egen ekonomi, har skulder eller har lett sitt företag i konkurs behöver inte betyda att den personen inte är kapabel att fatta beslut som rör skattepengar, påpekar Anders Sannerstedt.
– Det är inte politikerna som hanterar pengarna, utan det gör tjänstemännen. Politikerna gör helhetsbedömningar, så det behöver inte vara diskvalificerande, men det är partiet som gör en sådan bedömning.

Kommunrevisorns jobb är att granska

De förtroendevalda revisorerna i kommunen ska varje år granska den kommunala verksamheten och pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De ska granska räkenskaperna och om den interna kontrollen är tillräckligt. Om det finns brister ska det anmälas till den berörda nämnden. Lekmannarevisorn tar hjälp av en auktoriserad revisor som granskar kommunens årsredovisning och bokföring.
Gå till toppen