Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Demokratins nya fans

Vad betyder det för offentligheten att alla människor i dag kan finna sina egna, små diskussionsklubbar att ingå i? Anders Svensson har under tre års tid följt debatten på ett diskussionsforum kopplat till fankulturen runt HV71, ishockeylaget från Jönköping.

Ibland är jag rädd att det mest är en fråga om dagsform. Vissa dagar vill jag vara motvalls och hävdar därför den åsikt som jag tror är mest inopportun. Om andra säger att det nya medielandskapet – med alla dessa digitala tv-kanaler, webbplatser, debattforum, bloggar – har vitaliserat offentligheten, så säger jag emot. Fast dagen efter, i ett annat sammanhang, kan jag istället framhärda att samma utveckling skapar en bättre offentlighet, att den nya mediesituationen kan omdana vårt sätt att förhålla oss till demokratiska debatter och diskussioner.

Utrymmet för humörsvängningar har sin grund i att medieforskningen ännu inte har hunnit med att producera tillräckligt många studier på området, som kan ge mer kvalificerade svar. Med några få undantag är teoretiskt initierade skott från höften det bästa den svenska medieforskningen har haft att komma med på området.
Men om jag kan låta bli att vricka tungan på den otympliga undertiteln, kommer jag fortsättningsvis att inkludera Anders Svenssons doktorsavhandling Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv (JMG, Göteborgs universitet) i reflektioner kring den samtida offentligheten. Svenssons studie är genomtänkt, väl utförd och förhåller sig till många viktiga frågor om det tidiga 2000-talets offentlighet.
Anders Svensson har under tre års tid följt debatten på ett diskussionsforum kopplat till fankulturen runt HV71, ishockeylaget från Jönköping, www.hvfantasten.com. Ur den här diskussionen har han valt ut 4 000 bidrag för närmare studier. Teoretisk inspiration har Anders Svensson främst hämtat från den tyske sociologen Jürgen Habermas tankar om den ideala offentlighetens karaktär. Med ledning av dessa analyserar han sedan fyra olika aspekter av debatten i forumet.
Den första aspekten handlar om de grundläggande förutsättningarna för att delta. I Habermas ideala offentlighet ska alla ges samma möjlighet att ingå i en debatt. Det ska inte finnas några statusskillnader mellan deltagarna och så ska det finnas ett inflöde av nya intryck till diskussionen. Svensson konstaterar att ett sådant inflöde pågår, men att det finns såväl statusskillnader som olika möjligheter att delta i debatten. Fanforumet skapar sina egna eliter, som klubbens spelare och ledare, och den snäva HV71-fokuseringen verkar utestängande för många deltagare.
Diskussionen i forumet befinner sig en bit från idealet också när det gäller den andra aspekten som Svensson analyserar, debattens meningsgrund. Framförallt är det fanforumdebattens många ironier och sarkasmer som motverkar det ideala och genuint ömsesidiga meningsutbytet, liksom deltagarnas tendens att tala förbi varandra. Däremot är ömsesidigheten större när det gäller den språkliga begripligheten. Överlag skriver och debatterar deltagarna klart förståeligt, samtidigt som toleransnivån för språkliga misstag är hög.
Anders Svensson visar också att fanforumet till viss del är beroende av andra medier som diskussionsunderlag. Ungefär vart tionde inlägg rymmer direkta referenser till medietexter. Detta, tillsammans med det faktum att diskussionen gärna antar problemlösande karaktär, visar att debatten inte bara är en social konversation mellan likasinnade HV-anhängare. Istället är det ett meningsutbyte som har såväl utblickar mot omvärlden som ambitioner att förändra. Denna tredje aspekt av debatten kallar Svensson diskussionens karaktär.
Den fjärde aspekten som analyseras, är i vilken grad diskussionen rymmer resonerande utbyte deltagarna emellan. Och det mest intressanta resultatet från denna analys är att: ”Den opolitiska kommunikativa miljö som HV-fantasten utgör visar sig ha tydligare deliberativa drag än politiska diskussioner på internet.” Enkelt uttryckt är debatten på hvfantasten.com bättre – som debatt betraktad – än vad de allra flesta politiska debatter på internet är.

Analyserna är viktiga och rimliga och tangerar ett grundläggande problem: Vad betyder det för offentligheten att alla människor i dag kan finna sina egna, små diskussionsklubbar att ingå i, till exempel debatter runt favoritlaget? Svensson svarar att de här diskussionerna ”utgör en jordmån för reproduktion av demokratisk anda och medborgarkultur”.
Med detta breddar han sina analyser till att i praktiken inkludera alla demokratiskt ordnade fandebatter på nätet. Debatterna kan handla om allt från ett favoritband till klassiska tv-serier och musikaler, men som hyfsat goda debatter kan de kultivera demokratiska värden. Det är onekligen en hoppfull analys.
Samtidigt ackompanjeras dock den här utvecklingen mot nischade offentligheter av att de mer uppsamlande offentligheterna – bastioner som Sveriges Television, Sveriges Radio, de stora dagstidningarna – minskar i betydelse. Så vi riskerar trots allt att stå kvar med frågan om när, och kanske framförallt var, alla dessa så rikligt gödda och välansade fanforumdemokrater till sist ska mötas i mer inkluderande debatter.
Det finns, kort sagt, fortfarande utrymme för humörsvängningar.
Tobias Olsson
medieforskare, Lunds och Växjö universitet
Gå till toppen