Sverige

Coop larmar om salmonella i köttfärs

Minst fem människor har smittats med salmonella. Detta sedan det upptäcktes salmonella av typen salmonella reading i köttfärs från Coop i förra veckan, och som nu avslöjats på flera nu avspärrade nöt- och svingårdar i Skåne.

- Vi tror att det finns ett samband, eftersom det inte är en särskilt vanlig salmonellatyp, säger Lars Plym Forshell på Livsmedelsverket. Men vi är ännu inte färdig med de epidemiologiska undersökningarna och fortsätter att ägna mycket tid åt att utreda smittkedjan.
De smittade personerna är spridda i landet, i Skåne, Värmland, Västra Götaland och i Stockholm.
Tidigare i dag upptäckte Ica salmonella i nötfärs som levererats till butiker i hela landet. 7,2 ton köttfärs återkallas. Smittan gäller nötfärs med tio procents fetthalt i förpackningar på 800 och 1 500 gram. Sista förbrukningsdatum är den 7 och 8 september.
Färsen som Ica återkallade från sina butiker och från kunderna är framställd av irländskt kött som levererats direkt till Ica:s anläggning i Västerås. Därför gör svenska myndigheter ingen smittspårning i det fallet.
- Vi får av Ica reda på vilken salmonellatyp det rör sig om, säger Lars Plym Forshell. När Ica nu tar tillbaka köttfärsen finns ingenting vi kan göra. Men om smittan skulle överföras till människor går vi vidare och tar reda på varför.
Gå till toppen