Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

LTH sänker kraven på kurser i matematik

Bara en av tio blivande civilingenjörer på Tekniska högskolan i Lund får tillräckliga kunskaper i matematik med sig från gymnasiet.

LUND. Det har lett till att Tekniska högskolan tvingats sänka kraven i matematikundervisningen – 8 gamla studiepoäng under första terminen motsvaras nu av 10 nya.
– Någonstans har hela systemet kollapsat. Matten är på ett sluttande plan sedan länge. Det här är ett problem som börjar i grundskolan, säger Lars-Christer Böiers, studierektor i matematik vid LTH.
Kritiken mot de studerandes bristande kunskaper i matematik blev hård när Sydsvenskans artikelserie ”Kunskapsglappet” publicerades och väckte stor uppmärksamhet senhösten 2005.
Två av tre universitetslärare ansåg att studenternas förkunskaper i matematik försämrats, i många fall allvarligt.
Lunds universitets rektor Göran Bexell ansåg att gymnasierna måste ta problemet på allvar och betecknade främmande språk som ett annat kritiskt ämnesområde.
En av kritikerna var Lars-Christer Böiers, som testat mattekunskaperna hos de nya studenterna i snart 15 år.
Idag är han ännu mer kritisk och orolig.
– Nittio procent har för dåliga baskunskaper i matematik. Det finns duktiga elever i årskurs två hos oss som inte kan räkna ordentligt. Jag talar om den sorts räknekunskaper som man ska ha i ryggmärgen. Det är beklämmande, säger Lars-Christer Böiers.
För att hantera glappet mellan gymnasium och högskola har Tekniska högskolan valt att sänka kraven på den inledande kursen i matematik. Åtta ”gamla” studiepoäng har – med samma kursinnehåll – uppgraderats till att motsvara tio nya poäng. Det innebär en sänkning av kraven med 20 procent.
– Vi ger studenterna en mjukstart för att de ska ha en chans att hänga med. Facklärarna senare i civilingenjörsutbildningen klagar på att eleverna har för lösa kunskaper och att man tvingas undvika vissa utbildningsmoment. Eleverna begriper inte i alla fall och räknar bara fel.
Hur ser problemet ut konkret?
– Studenterna lär sig sämre och fastnar på fel saker. Matten är grunden för alla civilingenjörer. Nu är risken för missuppfattningar i fackämnena stor och det finns resonemang som de inte har förutsättningar att ta till sig. Det är klart att det är både allvarligt och frustrerande.
Är det farligt i en framtida yrkesutövning som civilingenjör?
– Man kan bara hoppas att de vi släpper igenom till sist håller en acceptabel nivå.
Vad beror det här ”matteglappet” på?
– Det här är delvis ett samhällsproblem som börjar nere i grundskolan. Nu har skolorna börjat göra något åt situationen och det är alldeles nödvändigt. Åtgärderna är en reaktion på nivåskillnaderna. Vi har kunnat konstatera en mycket klar försämring efter 1995, säger Lars-Chriser Böiers.
– Någonstans på vägen har hela systemet kollapsat.
Hur har situationen förändrats efter Sydsvenskans serie ”Kunskapsglappet”?
– I varje fall inte till det bättre. Vi har bytt provsystem och inte hunnit utvärdera årets kull. Men studierektorer över hela landet ser samma fallande kurva för kunskapsnivåerna.
– I Linköping har man till och med gett upp provet. Det blev bara brus kvar och det gick inte att utläsa några användbara resultat.

Resultaten började försämras 1995

När Sydsvenskan i vår serie ”Kunskapsglappet” för två år sedan avslöjade stora brister i förkunskaperna hos många av studenterna på högskolan väckte det våldsamma reaktioner.
Hårdast kritik fick matematiken där ”glappet” visade sig tydligast hos de studerande på Tekniska högskolan. Kritiska lärare på LTH påstod helt enkelt att de blivande civilingenjörerna ”inte kunde räkna”.
I dagens intervju pekar Tekniska högskolans studierektor för matematik, Lars-Christer Böiers, ut läsåret 1995 som ett nyckelår där studenternas testresultat blir sämre och där en ren ”systemkollaps” tar sin början.
Enligt Lars-Christer Böiers har idag 90 procent av de studenter som börjar läsa matte på LTH för dåliga förkunskaper.
Gå till toppen