Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Carl-Erik Fröberg: Datapionjär och en stor profil i den akademiska världen

Professor emeritus Carl-Erik Fröberg, Lund, 89 år, har, som tidigare meddelats, avlidit.

Carl-Erik Fröberg ägnade sin akademiska gärning åt matematikens tillämpningar och då särskilt de möjligheter som datorerna skapade. Han byggde Smil, uttytt siffermaskinen i Lund, som togs i drift 1956 och var i bruk ända till 1970. Den var Sveriges andra dator och liksom den första, Besk i Stockholm, en systermaskin till John von Neumanns Princetondator. Fröberg var Sveriges första dataprofessor och samlade från mitten av 1950-talet, redan från sin tid som laborator, en skara vetgiriga Lundastudenter omkring sig.
Hans adepter spreds senare runt i landet och bidrog till att Sverige blev en framstående nation inom den numeriska analysen. Hans läroböcker i detta och i ett flertal programmeringsspråk blev ofta de första i Sverige och fick sätta standarden för en svensk terminologi på dataområdet. Flera av dem fick också internationell spridning.
Han startade BIT, Nordisk Tidskrift för Informationsbehandling, vars första nummer kom ut redan 1961 och som han själv redigerade ända till 1992. Han gjorde även Lunds universitet stora tjänster på olika förtroendeposter, bland annat som dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten där han byggde upp den tradition av god självförvaltning som sedan dess präglat fakulteten.
Carl-Erik Fröberg hann med åtskilligt annat vid sidan av sin forskar- och lärargärning. Han hade ett mångårigt engagemang i Bra Böckers Lexikon och spred sin visdom i tv:s "Fråga Lund". Under många år var han inspektor för Helsingkrona studentnation i Lund.
Han hade ett stort naturintresse, särskilt som mykolog och botanist. Han samlade aktivt på pekoral; som motton till hans lärobokskapitel stannar de ännu i minnet hos läsare och lärjungar. Guldkorn ur hans samling hittade också vägen till Grönköpings Veckoblad. Han var en vänfast och fascinerande människa, som såg på sin omgivning med vänligt road skepticism men var också skarp i repliken, inte minst när det gällde anspråksfullt oförnuft.
En datapionjär och en stor profil i den akademiska världen har lämnat oss. Hans minne och verk lever vidare.
Jan Bohman
före detta prefekt datavetenskapliga institutionen, Lund
Axel Ruhe professor
numerisk analys, KTH
Bengt E Y Svensson
professor emeritus, före detta dekan, Lund
Gå till toppen