Lund

Utmattning kan klassas som arbetsskada

Utmattningssyndrom kan vara en arbetsskada. Så lyder länsrättens nya riktlinjer. Men är du sjuk måste du själv bevisa att det är en arbetsskada.

LUND. Natalie Glotz Stade arbetar som jurist vid länsrätten i Malmö. Hon har läst 86 kammarrättsdomar som handlar om utmattningssyndrom och arbetsskador.
– Jag anser att det finns tillräckligt stor konsensus på området för att diagnosen utmattningssyndrom kan godkännas som en arbetsskada, säger Natalie Glotz Stade.
Hon har nyligen gjort färdigt en studie i ämnet som hon i december ska presentera på den svenska juriststämman i Göteborg. Länsrättens riktlinjer baseras på hennes studie, men sedan dömer domaren självständigt.
Försäkringskassan och försäkringsläkarna i Skåne anser inte att utmattningssyndrom kan vara en arbetsskada. Natalie Glotz Stade tror att riktlinjerna så småningom kommer att påverka Försäkringskassan.
– Dömer domarna efter riktlinjerna, måste Försäkringskassan ändra sig, säger hon.
För den enskilda försäkringstagaren spelar det egentligen mindre roll. Det är denne som ska bevisa att hon eller han har blivit utsatt för exceptionell stress.
Först då kan deras sjukdom bli klassad som en arbetsskada. Trots att läkarna vet att vi reagerar olika på stress.
– Människor har olika förutsättningar att klara samma villkor. Det som händer kan slå hårdare på dig än på mig, säger Conny Nordin, psykiatriprofessor.
I förarbetena till lagen står det att man är försäkrad i befintligt skick, men det gäller inte extremt känsliga.
– När förhållanden för den normala människan inte är skadliga, ska inte heller den extremt känsliga människan ersättas för arbetsskada, säger Christer Holm, försäkringsöverläkare i Skåne.
Det finns dock undantag i kammarrätternas utslag när det gäller utmattningssyndrom. I huvudsak är det två individuella faktorer som kammarrätten accepterar som sämre befintligt skick:
– Det är om personen har höga ambitionskrav på sig själv och stor ansvarskänsla. Det räcker inte att personen säger det själv utan det måste arbetsgivaren, arbetskamraterna eller läkaren styrka, säger hon.
Det är ännu svårare för den enskilde att bevisa att hon eller han har blivit mobbad.
– Beviskravet för att mobbningen har ägt rum måste ligga på ganska hög grad av sannolikhet. Det måste det vara, annars kan man påstå att man blivit kränkt utan att det finns någon grund för det, säger Natalie Glotz Stade.
Det som krävs är vittnesmål från arbetskamrater, arbetsgivare eller fackförbund. En förskollärare i Lund fick mobbningen klassad som arbetsskada efter det att arbetskamraterna lämnat in vittnesmål. I en del fall har arbetsgivaren bekräftat att den anställde varit mobbad av sina arbetskamrater och att det har varit omöjligt att lösa, trots hjälp från konsultfirma.
– I andra fall har ett engagerat fack dokumenterat kränkningar eller hög arbetsbelastning på en arbetsplats, säger Natalie Glotz Stade.

Fakta: Rätt till livränta

Livränta beviljas till arbetsskadade personer vars förmåga att få inkomst blivit nedsatt med minst en femtondel. Nedsättningen ska vara varaktig eller antas bestå under minst ett år. Livränta kan beviljas för viss tid eller tills vidare.
Livränta kan beviljas:
Källa: Försäkringskassan
Gå till toppen