Sverige

Insiderdömd frisläppt

Hovrättens dom dröjer till nästa år. Men den 65-årige Malmöbo som fälldes för grovt insiderbrott i oktober är försatt på fri fot tills dess.

Stockholm. Strängare straff, kräver åklagaren. Medan försvararna till de båda dömda i insiderhärvan vill att Svea hovrätt frikänner klienterna då åklagaren saknar bevis.

Svea hovrätts dom kommer den 4 januari.


Stockholms tingsrätt fällde de båda för grovt insiderbrott och dömde ut sex månaders fängelse. Men varken åklagare eller försvarare var nöjda med domen, varför ärendet nu överprövas i Svea hovrätt.

- Jag yrkar på strängare straff. Tingsrätten dömde till minimistraffet och jag tycker det ska vara något strängare. Det är min uppfattning, säger kammaråklagare Robert Engstedt.


Hovrättens beslut att försätta den insiderdömde 65-åringen från Malmö på fri fot i väntan på dom betyder inte så mycket, anser Engstedt.

- Det säger egentligen ingenting. Han är ganska nära slutet av sin straffperiod och har suttit häktad sedan september, säger han.


TT: Innebär det några problem för åklagarsidan att han är på fri fot?

- Jag kan bara konstatera att hovrätten gör den bedömningen i förhållande till det straff han har och i förhållande till bevisningen. Jag vet inte hur de har resonerat i övrigt förrän jag får se domen.


Tidigare häktningsbeslut mot 65-åringen har motiverats av att Malmöbon haft bostad och företag i Dubai.

- Han har sitt bolag utanför Sverige. Och med länder som Dubai har vi inga rättsliga avtal. Vi kan inte ens höra folk som är där, säger Engstedt.


TT har förgäves sökt 65-åringens advokat Karsten Nyblom för en kommentar.

Grovt insiderbrott kan ge som högst fyra års fängelse.


Tingsrätten har i sin dom dragit slutsatsen att 56-åringen informerat 65-åringen om att GE Healthcare var på väg att lägga ett bud på bioteknikbolaget Biacore. Den Carnegieanställde 56-åringen var rådgivare åt Biacore i samband med budet och bekant med 65-åringen.


Enligt försvaret var det allmänt känt på marknaden att Biacore var en uppköpskandidat. Och advokat Gunnar Falk, som försvarar den Carnegieanställde 56-åringen, anser att bevisningen som lagts fram är för svag för att binda hans klient till något brottsligt och vill att hovrätten frikänner honom.


Samma resonemang har förts av den 65-årige Malmöbo som också fälldes.


- Vad rätten behöver fundera på är på vilken nivå man ska lägga beviskraven i den här typen av mål. Vi anser att man lagt sig alldeles för lågt, säger Falk.

- Åklagaren har ju även i den här typen av mål en bevisbörda för sina påståenden. Tingsrätten har skrivit att det inte går att bevisa vad människor har sagt sinsemellan. Men det får inte innebära att man sänker ribban för beviskravet och nöjer sig med att utifrån ett fåtal omständigheter dra tvärsäkra slutsatser om hur saker och ting förhåller sig. Då är vi rätt illa ute, tillägger han.
Gå till toppen