Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Bäst med valtvång"

Valdeltagandet i 2004 års presidentval i USA översteg knappt 60 procent. Lågt deltagande i allmänna val kan ge fördelar åt en minoritet. Skall majoritetens beslut garanteras kan ett tvingande valsystem som i Australien, Belgien och Argentina, vara att föredra, skriver Peter Singer, professor i bioetik vid Princetonuniversitetet i USA.

Eftersom jag är australisk medborgare röstade jag nyligen i det australiska valet. Så gjorde cirka 95 procent av landets röstberättigade. Siffran står i stark kontrast till valen i USA, där valdeltagandet i 2004 års presidentval knappt översteg 60 procent. I valet till kongressen, som inträffar i mitten av presidentperioden, brukar vanligtvis färre än 40 procent av amerikanerna bry sig om att rösta.
Det finns en anledning till att så många australier röstar. På 1920-talet, när valdeltagandet föll under 60 procent, införde parlamentet röstningsplikt. Sedan dess, och trots politiskt varierande regeringsbildningar, har det inte gjorts några allvarliga försök att ändra vallagen som enligt enkätundersökningar stöds av cirka 70 procent av befolkningen.
De australier som inte deltar i valet får ett brev som kräver en förklaring till valskolket. De som inte har en godtagbar ursäkt, som sjukdom eller utlandsvistelse, måste betala böter, men antalet bötfällda är mindre än 1 procent av de röstberättigade.
Det som är obligatoriskt är inte att avlägga en giltig röst utan att gå till en röstlokal, få sitt namn avprickat och lägga en valsedel i lådan. Valhemligheten gör det omöjligt att hindra folk från att skriva nonsens på sina valsedlar eller att rösta blankt. Trots att andelen ogiltiga röster är procentuellt något högre där det råder valplikt är den långt ifrån avgörande för valutgången.
Tvånget att rösta är inte unikt för Australien. Såväl Belgien som Argentina införde systemet tidigare och det tillämpas i många andra länder, särskilt i Latinamerika.
Eftersom jag vistades i USA vid tiden för det australiska valet omfattades jag inte av röstplikten. Jag hade flera anledningar att hoppas på ett nederlag för John Howards konservativa regering. Men det förklarar inte varför jag gjorde mig besväret att rösta eftersom sannolikheten för att min röst skulle göra vara avgörande var försumbar och som väntat var den inte det.
När det är frivilligt att rösta, och sannolikheten för att en enda persons röst kan påverka resultatet är extremt låg, blir minsta besvär – som att ödsla tid på att ta sig till en röstlokal och stå i kö för att få lämna sin valsedel – nog för att få röstförfarandet att framstå som irrationellt. Men om många människor tänker så och avstår kan en befolkningsminoritet få en avgörande betydelse för landets framtid och följden blir en missnöjd majoritet.
Om man vill undvika att en liten minoritet avgör regeringsbildningen är ett högt valdeltagande att föredra. Men eftersom den egna rösten har en så pass liten påverkan på resultatet kan varje valdeltagare frestas att avstå i hopp om att tillräckligt många röstar för att bevara demokratin och att de väljer en regering som motsvarar medborgarmajoritetens uppfattning.
Men det finns många tänkbara skäl till att rösta. Vissa röstar för att de tycker om det och inte skulle ha något bättre att göra med den tid det tar. Andra motiveras av en medborgerlig pliktkänsla som inte värderar röstning utifrån den egna röstens inverkan på resultatet.
Sedan finns det de som röstar för att de, likt fotbollsfans, vill heja fram sitt lag. De röstar, för om de inte gör det kan de inte klaga om de inte gillar den regering som valts.
Eller också anser de att resultatet är så pass viktigt att det går före de eventuella besvär röstandet kan medföra.
Om dessa överväganden trots allt inte lockar folk till valurnorna är röstplikt ett sätt att få bukt med soffliggarna. Den kostnad som är förknippad med röstskolk gör det rationellt att rösta samtidigt som den skapar en social röstningsnorm. Australierna vill tvingas till valurnorna. De gillar att rösta då de vet att alla andra också röstar. Så länder som har problem med lågt valdeltagande skulle tjäna på att överväga den tvingande modellen.
PETER SINGER
Översättning: Lasse Hansson
Gå till toppen