Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Flygfoto avslöjar "surhålets" historia

Flygbilderna är framme, jordprover tagna och nu ska kommunen få svar på hur mycket metangas det finns vid surhålet.

Så här såg det ut när området användes som dumpningsplats på 1960-talet. I nedre högra hörnet syns den dåvarande soptippen som nu är Sankt Hans Backar. I vänster kant syns Södra stambanan, till vänster om denna Kävlingevägen samt början på Christians väg som leder in till Oscarshem. Norra Ringen ligger utanför bildens nederkant. Bilden är fotograferad från 670 meters höjd, klockan 14.32 den 12 maj 1964.Bild: Foto: Lantmäteriverket
LUND. Tre gaspumpar på Sankt Hans backar står just nu och tar fram gasprover från marken.
Proven ska ge svar på hur mycket metangas det finns och om kommunen behöver göra något åt det. Gas som kan ligga kvar efter att industrier använt platsen som dumpningsplats för kemikalier, sopor och annat okänt avfall.
– Vi gör som när de pumpar upp gas kommersiellt men i mycket mindre skala, säger Theresia Wengström.
Tillsammans med konsultföretaget Melica pumpar renhållningsverket upp gasen för att sedan analysera förekomsten av metan i den. Det är bara en del av alla åtgärder som kommunen ska genomföra för att ta reda på hur miljön har påverkats av sophanteringen.
Flygfoton har analyserats för att reda ut exakt var det så kallade ”surhålet” kan ligga, man har tagit kontakt med gamla medarbetare på deponin och man har påbörjat provtagningarna av området.
Theresia Wengström har varit här förut. 2006 gjorde hon en enstaka, ytlig, provtagning av luften nära marken för att se hur mycket metan det fanns.
– Då visade resultatet på fyrtio procent metangas och det är mycket, säger hon.
Tillräckligt mycket för att man ska göra noggrannare undersökningar av metangasen i jorden. Men de första signalerna verkar lugnande, liksom de gjorde när jordproverna hade analyserats färdigt vid kolonierna i slutet av januari.
– Vi ska ta fler vatten- och jordprover när det blir lite varmare och jorden torrare, säger Anna Wilhelmsson Göthe, marknadschef på renhållningsverket.
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor till undersökningar och åtgärder på Sankt Hans Backar.

Soporna kan fylla två Globenarenor

Sydsvenskan har upprepade gånger skrivit om den gamla soptippen vid Sankt Hans Backar. På 1960-talet användes området av Tetra Pak och Åkerlund&Rausing som en dumpningsplats för kemikalier som man idag vet kan orsaka hjärn- och fertilitetsskador.
Redan 1999 konstaterade fiskekologen Anders Eklöv att var sjätte öring i den närliggande Vallkärrabäcken var gravt missbildad.
Lunds nedlagda deponier innehåller motsvarande två Globenarenor fulla med giftigt avfall, sopor och okänt industriavfall.
Gå till toppen