Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

En annan bild av Saudiarabien

Spiritus Mundis projekt att låta Malmöbarn möta barn från Riyadh ger saudiska kvinnor och barn stort stöd i arbetet för förändring, skriver Cia Almen Bengtsson i ett svar på Lars Åbergs krönika.

Att skapa dialog mellan människor i olika länder, inom olika kulturer och religioner är helt enkelt ett fredsarbete som verkar för respekt och förståelse för varandras olikheter. Att barn får möjlighet till en sådan dialog är helt enkelt ovärderligt.
Jag är glad över att det just nu finns barn i Malmö som ska få möta barn i sin egen ålder i Saudiarabien. Jag är också glad över alla föräldrar och pedagoger som är inblandade. Jag beundrar dem för att de vågar ge det en chans.
Vad gäller Saudiarabien och kvinnornas situation där så skulle jag vilja delge Lars Åberg mina upplevelser under snart åtta år som boende i Riyadh. Visst är kvinnornas situation oacceptabel på många punkter. Lagar och kulturella system komplicerar vardagen för dem och genom lagen behandlas de som icke fullvärdiga medborgare.
Men det finns så många starka kvinnor! Kvinnor som funnit vägar att ta kontroll över sina liv genom att utnyttja systemet som det är. Kvinnor som har full kontroll över familjen, inkluderat maken och sönerna, och som genom dem har egna företag och besitter poster inom bankväsende och företagande.
På detta sätt har många kvinnor kunnat börja påverka sin situation. Det pågår diskussioner om hur man måste börja inkludera kvinnan officiellt i arbetslivet. Dessa diskussioner kommer att leda till förändringar för kvinnorna, och samhällets lagar kommer att förändras med dem. Mer än av Lars Åbergs indirekta rekommendation att vända dem ryggen.
Spiritus Mundis projekt att låta barn från Malmö möta barn från Riyadh och måla tavlor för att uttrycka sin bild av varandras liv är inspirerande och ger hopp om en mer positiv framtid för dessa barn, en framtid av ökad förståelse. Det är ju dessutom så viktigt i dagens Malmö, där en stor del av befolkningen delar kulturen från något av Mellanösterns länder.
När det gäller kvinnans roll så vet jag att det har varit ett krav från Spiritus Mundi att både flickor och pojkar och både manliga och kvinnliga pedagoger ska involveras i projektet. Det ger de här kvinnorna stort stöd i arbetet för förändring och barnen en chans att förstå det viktiga i det. Det innebär inte att organisationen ska ge de svenska barnen en chans ”att lära sig förstå och tolerera en ideologi som finner kvinnan mindervärdig”. Hela tanken är ju befängd!
Jag hoppas jag får en chans att träffa några av barnen från Malmö när de kommer och jag hoppas att de ska få uppleva om så bara en bråkdel av allt det positiva jag upplevt under mina år här i landet och att de ska kunna ta med sig tillbaka en annan bild av landet än vad vi vanligtvis får av medierna.
CIA ALMEN BENGTSSON
Riyadh

SVAR: Många frågor söker svar

Ja, visst är det lite tråkigt när ”lagar och kulturella system komplicerar vardagen”? Om jag förstått saken rätt fanns det restriktioner och komplikationer också inom apartheid i Sydafrika och slavsystemet i Amerika, men jag kan inte förneka att vissa av de svarta sjöng med stark och vacker stämma.
Vad jag skulle vilja veta är hur Malmös skolkommunalråd Agneta Eriksson (s) rättfärdigar samarbetet med företrädare för en shariastat, där befolkningens skilda rättigheter nu baseras på kön i stället för ras.
Det är angeläget att få höra vad den utsända från lärarutbildningen på Malmö högskola, Lena Bååth, tycker om ett system som ger misshagliga lärare spöstraff. Varför vill hon skicka lärarpraktikanter just dit?
Limhamn-Bunkeflos utbildningschef Mats Bååth bör tala om vad elever från Malmö kan lära sig i könssegregerade skolor.
Henrik Melius från Spiritus Mundi får gärna förklara varför han vill skapa förståelse och tolerans just för den saudiska ideologin.
Om svar anhålles.
LARS ÅBERG
journalist
Gå till toppen