Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Bengt Haak: Framgångsrik ledare för Skanska

Direktör Bengt Haak, Lidingö, 82 år, har avlidit efter en tids sjukdom. Han närmaste är hustrun Anna och barnen Katarina, Niklas och Charlotta med familjer.

Bengt Haak växte upp i Bromma. Efter studentexamen genomgick han sjöofficersutbildning, varvid han bl.a. deltog i HMS Gotlands första världsomsegling efter kriget. Han bedrev juridiska studier parallellt med förvärvsarbete och tog jur kand-examen vid Stockholms högskola. Efter tingsmeritering arbetade han dels som bolagsjurist vid det dåtida storvarvet Kockums dels som advokat i Malmö.
Han tillträdde 1964 posten som ekonomidirektör i det dåvarande Skånska Cementgjuteriet, var bolagets vd 1977-1981, koncernchef 1981–1983 och styrelsens ordförande 1983-1991. I samband med sin avgång utsågs han till hedersordförande i Skanskas styrelse.
Under Bengt Haaks långa tid i ledningen för Skånska Cementgjuteriet/Skanska växte företaget till en mångsidig koncern med verksamhet i ett femtontal länder. Bengt Haaks krafter och sakkunskap togs även i anspråk som styrelseledamot i en rad storföretag, bland andra. Volvo, SKF, SE-Banken, Euroc och Custos (ordförande) samt också inom branschorganisationer.
Bengt Haaks ledarskap präglades av hans personliga integritet och hans strävan till oberoende. Han var uppskattad och respekterad såväl utom som inom bolaget och hade ett kamratligt förhållande till sina medarbetare. Informationsdagar i hans regi avslutades ofta med trevlig samvaro på kvällen, då Bengt gärna underhöll sina gäster vid pianot.
Bengt älskade havet och skärgården, särskilt Roslagen, där han på somrarna vistades dels på sin ö dels i Furusund. Han fick många vänner där, bland annat inom Pelarorden, som verkar i "Roslagens famn". Under fjolåret blev han utsedd till Pokalbroder inom denna orden, vilket gladde honom mycket. Som friluftsälskare var han också intresserad jägare.
För att bilden av honom skall bli fullständig måste den dock kompletteras med upplevda erfarenheter av hans person. Det som då framträder är hans rättrådighet, framsynthet och ledarförmåga. Med Bengt Haak har en märkesman gått bort men hans minne kommer att fortleva hos alla dem som haft förmånen att känna honom.
För vännerna i Skanska
Harald Alexandersson
Sven-Erik Hersvall
Sten Lindh
Gå till toppen