Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sjukskriven kan tvingas lämna jobbet

Regeringen planerar att införa nya snävare regler för sjuka. Det ska bli svårare att få ersättning från Försäkringskassan. Sydsvenskan har granskat hur villkoren kan förändras för de sjukskrivna.

Den som inte blivit tillräckligt frisk för att komma tillbaka till gamla jobbet efter sex månaders sjukskrivning, kan tvingas säga upp sig för att ta vilket jobb som helst i hela landet.
Det är ett av förslagen som regeringen skickat ut på remiss. De nya reglerna ska träda i kraft 1 juli i år.
I december 2007 tog Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson emot en departementspromemoria om ett nytt sjukförsäkringssystem för att minska långa sjukskrivningar.
Förslagen arbetades fram av socialdepartementet, finansdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet på uppdrag av regeringen.
FAKTA: Förslaget till nya regler för de sjuka, om det blir verklighet, innebär:

Att den som är sjukskriven efter tre månader ska omplaceras inom sin arbetsplats, till vilka arbetsuppgifter som helst. Försäkringskassan prövar om den som är sjuk kan utföra andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Om det inte finns något lämpligt jobb får man behålla sjukpenningen.


Att Försäkringskassan efter sex månader bedömer ifall den som är sjukskriven kan klara av något arbete, vilket som helst och var som helst i Sverige. Om så är fallet, dras sjukpenningen in.

Det ska gå att få tjänstledigt från sitt jobb för att söka ett annat jobb.

Att sjukpenningen upphör efter tolv månader, som regel. För att få förlängt krävs en särskild ansökan till Försäkringskassan. Ersättningen sjunker från 80 till 75 procent av tidigare inkomst. En bortre gräns införs.
Att det blir svårare att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Människor med lättare psykiska besvär samt värk ska inte längre ha rätt till sådan. Konsekvensen blir att fler hänvisas till socialbidrag. I departementsskrivelsen sägs uttryckligen att det nya sjukskrivningssystemet kommer att öka trycket både på A-kassan och på kommunernas socialhjälp.
Att tidsbegränsad sjuk-ersättning slopas helt. Bara den som permanent förlorat sin arbetsförmåga ska få sjukersättning.
Gå till toppen