Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lomma

Svårt att få bygglov för carport

På senare år har det blivit svårare att få bygglov för carport i Lomma kommun. Att grannen fått bygglov gör det inte lättare för den som ansöker.

LOMMA. I ett par ärenden vägrar kommunen att ge bygglov trots att grannar till dem som klagar fått bygglov för samma sak. Den enkla förklaringen som ges av byggnadsförvaltningen är att man gör rätt nu och att det gjorts fel tidigare år.
– Vi försöker följa lagen så gott vi kan, säger Petter Eiring, stadsarkitekt.

En villaägare på Astrakangatan i Lomma gick till länsrätten i striden för sin carport. Han kände sig särbehandlad eftersom en granne fått lov att bygga en likvärdig carport på sin tomt.

Länsrätten gick på Lomma kommuns linje i en dom från den 28 februari. Carporten stred mot detaljplanen och gjorde dessutom att bebyggelsen överskred en tredjedel av tomtarealen. Villaägaren dömdes till 3648 kronor i byggnadsavgift och ska dessutom ta bort carporten.
På Domarevägen i Bjärred fick en annan villaägare nyligen avslag på sin bygglovsansökan för en carport. I beslutet skriver byggnadsnämnden att överexploateringen av området Löddesnäs måste hejdas. Tomterna är små och området är redan tättbebyggt.

Grannarna på båda sidor har redan carport, men det argumentet biter inte. De fick bygglov för många år sedan och byggnadskontoret konstaterar att inte de heller skulle ha fått bygglov om de sökt i dag. Grannarna har överskridit sin byggrätt. I de gamla ansökningarna, från 1970–1990-talen, an-ges inga skäl till varför byggloven beviljades, trots att de ledde till för mycket bebyggelse på tomten.

– Så jobbar inte vi idag. Jag kan förstå om en och annan blir upprörd men de flesta förstår, säger Petter Eiring.

En koll hos länsstyrelsen bekräftar stadsarkitektens uttalande. Sedan 2006 har fem villaägare överklagat Lomma kommuns beslut. Tre av dem har överklagat länsstyrelsens beslut också. En av dem är Ulf Haagerup som Sydsvenskan skrev om den 1 mars. Han byggde om carporten till garage.
Gå till toppen