Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Klienterna är rättslösa i terapidjungeln

Privatutbildade terapeuter står helt utanför myndigheternas insyn. Därför har Peter Kamath kunnat fortsätta som samtalsterapeut trots grova anklagelser. Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin kräver nu ett förbud mot privata terapiutbildningar.

Lars Ahlin, ordförande för Psykologförbundet, vill ha ett förbud mot privata terapiutbildningar.Bild: Foto: Ingemar D Kristiansen
LUND. Förbjud privata terapiutbildningar som saknar högskoleverkets examensrätt.
Det säger Lars Ahlin, ordförande i Sveriges psykologförbund.
– Som det är idag är det helt okontrollerat. Det finns inga möjligheter att klaga, ingen kvalitetsgaranti och ingen patientsäkerhet, säger han.
I Sverige kan vem som helst kalla sig terapeut och få människor att avslöja sina innersta hemligheter. För den tjänsten kan man dessutom ta så mycket betalt som man behagar.
Sydsvenskan har i en artikelserie granskat samtalsterapeuten Peter Kamath som själv berättat att han använder sig av förskottsbetalning och bindande avtal med tre månaders uppsägningstid som måste sägas upp skriftligen.
Peter Kamath har också berättat att han tar betalt för sms och för de meddelanden klienterna läst in på hans telefonsvarare.
Och till skillnad från legitimerade psykoterapeuter och psykologer behöver Peter Kamath och andra alternativa terapeuter inte följa hälso- och sjukvårdslagen.
Ene Berglin är ansvarig för behörighet och patientsäkerhet på socialstyrelsen.
– Legitimerade terapeuter ska bedriva verksamhet som utgår från vetenskap, de ska föra journal, de har tystnadsplikt och de har socialstyrelsen som tillsynsmyndighet, säger hon.
Om legitimerade psykologer eller psykoterapeuter misstänks för oegentligheter prövas ärendet av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som i sin tur kan dra tillbaka legitimationen. En åtgärd som i praktiken innebär yrkesförbud.
– Men inget av det här gäller enligt lag den alternativa medicinen. Man vet inget om kvaliteten, det finns inga garantier på vetenskaplighet, inga krav på tystnadsplikt och det finns ingenstans man kan klaga om man blir dåligt behandlad.
Tror du att folk förstår skillnaden mellan samtalsterapeut och psykoterapeut?
– Nej, vi får en del förfrågningar. Men vi har näringsfrihet i Sverige och kunderna får själva göra en bedömning, säger Ene Berglin.
Lars Grönwall, jurist på socialstyrelsen, anser att det inte är självklart att allmänheten känner till skillnaden mellan ”auktoriserade” och ”legitimerade” terapeuter.
– Det finns regler om att man inte får använda yrkesnamn som kan förväxlas med skyddade titlar. Psykoterapeut ligger onekligen nära terapeut. Detta är en gråzon men inget som vi kan utreda här på socialstyrelsen, säger han.
Ser du det som ett problem att ni inte har tillsyn över de alternativa terapeuterna?
– Jag kan inte svara på det. Vi har ingen överblick över problemet.
I Sverige har det de senaste tio åren vuxit fram en terapiindustri som mot ibland skyhöga avgifter utbildar människor till samtalsterapeuter och coacher. De som gått utbildningarna får enligt svensk lag inte kalla sig ”legitimerade terapeuter”. Men bland utbildningsföretagen är uppfinningsrikedomen stor och istället används benämningar som diplomerad, certifierad, auktoriserad och ackrediterad.
Ett sådant företag är Humanova där Peter Kamath utbildade sig och arbetade i slutet av 1990-talet. Peter Kamath stängdes dock av efter misstankar om oegentligheter. Och enligt Humanova återkallades hans diplom 2002.
Humanova erbjuder utbildningar ”för både intellekt, själ och hjärta”. ”Bli den du är”, lyder företagets hårt lanserade slogan. Men en fyra år lång utbildning i samtalsterapi innehåller endast ett fyrtiotal undervisningstillfällen per år. För bara några år sedan handlade det om ännu färre timmar: 15–20 lärarledda utbildningsdagar per år.
Dessutom kostar utbildningen drygt 250000 kronor. Och då ingår inte den obligatoriska terapin.
Lars Ahlin, ordförande i Sveriges psykologförbund, är mycket kritisk till de privata terapiutbildningarna och anser att de borde förbjudas.
– Jag tycker att det är oroväckande eftersom det inte finns någon som helst kvalitetssäkring. Vem skulle gå till en certifierad kirurg?
– Det finns en risk att den diplomerade terapeuten inte är kompetent att lösa just dina problem, utan istället förvärrar situationen. Terapi handlar ju mycket om att identifiera problem. Och har man inte kvalificerad utbildning finns det en risk att man missar avgörande orsaker till panikångest, fobier eller sömnstörningar.
Enligt Lars Ahlin är det många som kontaktar psykologförbundet och ställer frågor om hur de ska veta att en viss terapeut är seriös.
Andra frågar hur de ska kunna hjälpa en anhörig som felbehandlats.
– Det händer frekvent, säger han.
Och det fåtal som orkar ta tag i situationen och polisanmäla når sällan långt.
– Tyvärr handlar detta om personer som ett överlastat rättsväsende inte prioriterar. De som utsätts för den här typen av kvacksalveri har också svårt att hävda sig i rätten.
– Sedan är det väl också så att de här fallen sällan är glasklara som det kan vara vid annan brottslighet.
Sveriges psykologförbund jobbar med att upplysa både allmänheten och beslutsfattare om riskerna med det rådande systemet.
– Vi uppvaktar socialstyrelsen, departementen och landstingen för att upplysa om kvacksalveriet som är så stort på det här området. Men våra resurser är små. Helst skulle jag vilja se en lagändring eftersom det är så oklart för både allmänheten och beslutsfattarna vad skillnaderna är mellan de olika terapiinriktningarna.
Vad borde hända?
– Jag ifrågasätter om man ska utöva terapi utan kvalificerad utbildning. Kvacksalverilagen ska ju självklart gälla även psykisk ohälsa. Vi förväntar oss att patientsäkerhetsutredningen tar chansen och rättar till lagen.
Det låter som om du vill ha ett förbud mot privata terapiutbildningar?
– Ja, de utbildningar som saknar högskoleverkets examensrätt borde förbjudas. Idag finns ingen kontroll.

Bara legitimation ger säkerhet

Inom terapiområdet är det psykologer och psykoterapeuter som har skyddade titlar. Yrken med upp till femton år långa utbildningar. Socialstyrelsen har bara tillsyn över de terapeuter som är legitimerade och alltså gått en godkänd utbildning.
Vem som helst kan kalla sig terapeut och dessa behöver inte följa hälso- och sjukvårdslagen. Det finns ingen tystnadsplikt och en missnöjd klient har ingen att klaga hos.
Det finns inga undersökningar av hur många som jobbar inom gråzonen.
Psykosyntes är en psykoterapeutisk inriktning som grundades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888–1974). En man som blandade västerländska och österländska tankar för att skapa en psykologi som skulle tala till hela människan. Metoder som används inom psykosyntes kan användas inom terapi, ledarskapsutveckling, personalvård och utbildning.
Humanova är ett privat utbildningsföretag inom psykosyntes med verksamheter i hela Norden. Enligt hemsidan ställs krav på ”personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation”.
Källor: NE och Psykosyntesinstitutet.
Gå till toppen