Malmö

Alla MKB:s anställda går före i bokön

30 000 köar till en MKB-lägenhet i bostadsbristens Malmö. Men de drygt 200 personer som jobbar MKB står alltid först i kön när lediga lägenheter ska visas upp, visar Sydsvenskans granskning.

MALMÖ. MKB har en lägenhetskö.
För alla utom den egna personalen – som har en gräddfil till bolagets bästa lägenheter.
De senaste åren har en rad MKB-anställda flyttat till attraktiva, kommunägda lägenheter.
MKB är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Malmöborna äger gemensamt bolagets 21 500 lägenheter.
För ett och ett halvt år sedan införde MKB en traditionell lägenhetskö. Den som har köat längst står enligt reglerna först i tur när en attraktiv lägenhet blir ledig. De som får lägenhet har i genomsnitt köat i ungefär två år. I de allra populäraste områdena, som Johanneslust, Möllevången och Rosenvång, krävs uppemot fyra år i bostadskön.
Men det är inte hela sanningen. Kön har också en gräddfil.
De fast anställda på MKB har direkt förtur till visningar av lediga lägenheter.
”Fördelen är att MKB-medarbetarna kommer direkt in i den prioriterade visningsgruppen”, lyder en central mening i det interna dokument som kallas ”Uthyrningspolicy för MKB-medarbetare som söker lägenhet”.
Eftersom de MKB-anställda automatiskt får gå på vilka visningar de vill har de trumf på hand när de attraktiva hyreskontrakten delas ut. Lägenheten går nämligen till den person som har varit på flest lägenhetsvisningar i samma område.
Policyn togs i samband med att MKB införde en formell lägenhetskö 2006. Kön var i sin tur ett resultat av Sydsvenskans avslöjanden om MKB:s svarta lista (se sidoartikel).
– Det är ett styrelsebeslut, naturligtvis. MKB införde ett system som är transparent och som i princip innebär att man inte har några förturer, säger MKB:s vd Sonny Modig.
Sonny Modig bor i Kristianstad. Men han har en övernattningslägenhet på Örtagården, nära MKB:s huvudkontor.
Lägenheten fick han genom anställningsförtur.
– Det tog tre månader för mig att få den lägenheten. Jag fick möjlighet att titta på tre lägenheter och valde denna. De två tidigare var för stora.
Vet du hur förtursreglerna för anställda fungerar?
– Jag tror det i alla fall, även om det finns detaljer som jag alltid lyckas glömma. I princip handlar det om att våra anställda kallas till visning med förtur.
– Vi har en viss förtur för våra anställda eftersom vi tycker att det är en styrka att ha dem boende i våra områden.
Vad tycker du om systemet?
– Jag tycker det är alldeles utmärkt att vi har ett transparent och öppet system för uthyrningen. Men så tycker jag också att det är väldigt bra om flera av våra anställda bor i våra egna områden.
Ni har ungefär 500 sökande per lägenhet. Det är bostadsbrist i Malmö. Ur ett rättviseperspektiv kan man fråga varför MKB-anställda ska gå före?
– Ja, det kan man säkert fråga sig. Dels anser vi att det är en möjlighet för oss att anställa folk i företaget. Och som sagt är det positivt att våra egna anställda finns ute i våra områden. Det väger tyngre i sammanhanget.
MKB:s förre vd Lars Birve, som numera är moderat vice ordförande i bolaget, särbehandlades också när han fick en 125 kvadratmeter stor lägenhet på Potatisåkern.
– När jag själv började mitt jobb bodde jag i villa och uppmanades att istället flytta in i ett MKB-hus, sa Lars Birve till Sydsvenskan 2003.
Tidningen Hem och Hyra har gjort en enkät som visar att 8 av de 25 största allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige har någon form av förtur för sina anställda. Förutom MKB gäller det de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, Örebro, Gävle, Umeå och Kristianstad. Helsingborgshem och Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) har inte någon förtur för de anställda – däremot för personer som har blivit nyanställda på orten.
MKB har ett avtal med Lokal i Malmö, Lima, som hanterar kommunens sociala förturer för personer som har har svårt att på egen hand skaffa en bostad.

Malmöbornas bostadsbolag

MKB Fastighets AB är det allmännyttiga bostadsbolaget i Malmö. MKB ägs helt av Malmö stad.
MKB är den största hyresvärden i Malmö med sina totalt 21 500 hyreslägenheter. Det motsvarar cirka 31 procent av alla hyreslägenheter i Malmö och 15 procent av alla bostäder i Malmö.
Styrelsen består av lokalpolitiker. Styrkeförhållandet mellan partierna i styrelsen motsvarar antalet mandat i kommunfullmäktige.
Huvudkontoret ligger på Adlerfelts väg i Rosengård. Vd sedan den 1 maj 2007 är Sonny Modig.
Gå till toppen