Malmö

Köregler försvarades och kritiserades

Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, har gått igenom sina personallistor och räknat fram att 36 av bolagets anställda bor i MKB-lägenheter som de har fått förstahandskontrakt på medan de har jobbat i företaget.

MALMÖ. Ytterligare 17 personer bodde redan hos MKB när de började sin anställning.
Den 11 september 2006 införde MKB en bostadskö, där kötiden ska avgöra vem som får de lediga lägenheterna. Men bolagets egna anställda har en gräddfil, som gör att de MKB-anställda står först i kön när attraktiva lägenehter ska visas upp.
MKB uppger att fem anställda har utnyttjat gräddfilen för att skaffa MKB-kontrakt sedan de nya köreglerna infördes.
Den enda chefen som har gått före kön är bolagets vd Sonny Modig, som har en tvårumslägenhet på Örtagården.
MKB har ingen uppgift om hur många tidigare anställda eller släktingar till anställda som har fått förtur till en lägenhet.
Gå till toppen