Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sjukpenningen sänks
– många tvingas till socialen

Fler sjukskrivna kommer tvingas till socialkontoren efter den 1 juli. Den bedömningen gör Försäkringskassan inför den största förändringen i sjukförsäkringen på femton år.

Sjukförsäkringens nya regler kommer att pressa ner antalet sjukskrivningsdagar dramatiskt.
Den bedömningen gör Försäkringskassan inför nyordningen den 1 juli. Reglerna kommer också att tvinga sjuka till socialkontoren för att söka hjälp till försörjningen.
– Vår skattning är att några tusen varje år kommer att behöva socialhjälp, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter.
Förändringarna i sjukförsäkringen beskrivs som de mest omfattande på femton år. För den sjuke innebär de framför allt absoluta tidsgränser för hur länge sjukpengen betalas ut och att långtidssjukskrivna får ersättningen sänkt från 80 till 75 procent av lönen. Även den sänkta ersättningen är tidsbegränsad och det är tidsgränsen som förväntas leda till att fler kommer att behöva socialhjälp.
– Hur många det rör sig om beror på hur arbetsgivarna agerar, säger Birgitta Målsäter. Många långtidssjuka har sina anställningar kvar och arbetsgivaren har ett ansvar för rehabiliteringen.
Antalet sjukskrivningsdagar – det så kallade ohälsotalet – har minskat kraftigt efter en topp för fem år sedan. År 2003 var den arbetande svensken i genomsnitt hemma från jobbet 43,3 dagar. Motsvarande siffra för maj månad i år är 38.
Enligt Åsa Andersson, chef för Försäkringskassans område syd, hade minskningen fortsatt, även med de gamla reglerna.
– Mellan april och maj var minskningen 0,2 och vi ser inga andra tendenser än att nedgången fortsätter, säger hon.
Med de nya reglerna har Försäkringskassan gjort en rejäl justering av prognosen för de närmsta åren. Istället för 33 dagar år 2011 säger beräkningarna nu att varje försäkrad i genomsnitt kommer att vara hemma från jobbet mellan 29 och 30 dagar.
– Det svenska ohälsotalet kommer att hamna på en europeisk nivå, säger Åsa Andersson. Idag är det bara Norge och Holland som kan konkurrera med Sverige om långa sjukskrivningar.
En viktig del av den nya sjukförsäkringen är en rehabiliteringsgaranti. Regeringen satte av 3,5 miljarder kronor i budgeten men hur pengarna skall användas presenteras först på onsdag. I budgetpropositionen talas om extrapengar till sjukvården för medicinsk rehabilitering och om bidrag till före­tagshälsovården.
Gå till toppen