Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Surhålet" ska kureras till varje pris

Fisken i Vallkärrabäcken är tydligt påverkad av miljögifter. Det bekräftar Lunds kommuns egen undersökning. På onsdagen presenterades ett åtgärdsprogram för att minska läckage från de gamla deponierna.

LUND. I juli förra året avslöjade Sydsvenskan att den rapport om fiskskador som biologen Anders Eklöv gjort för kommunens räkning ignorerats av politiker och tjänstemän. Rapporten konstaterade missbildningar och skador på fisken i Vallkärrabäcken, skador som misstänktes komma från läckage av lakvatten från deponin på Sankt Hans.
Efter Sydsvenskans granskning av ”surhålet” avsatte kommunfullmäktige tjugo miljoner kronor för att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen.
En ny fiskundersökning gjordes i våras.
Undersökningen gjordes på två platser i bäcken, den södra och den norra armen, och i en vid utloppet på den dammen. På tre platser i bäcken sattes två bassänger ut med tjugo regnbågslaxar i varje. Referensfiskar fanns också kvar på Vänneåns fiskodling i Halland.
Resultatet är tydligt: fiskarna är påverkade. Fiskarna som placerats i den södra armen av bäcken och i utloppet vid dammen hade förstorad lever och lägre blodvärde, samt högre värden av skadliga PAH, polyaromatiska kolväten än de som placerats i den norra armen av bäcken. Dessutom uppmättes en högre EROD-aktivitet som indikerar att levern måste ta hand om organiska gifter. Aktiviteten var fem gånger högre hos fiskarna i södra delen av bäcken och vid dammen än i norra delen och bland referensfiskarna.
Igår presenterade de två konsulter som arbetat med provtagningarna åtgärdsförslag för Lunds renhållningsstyrelse.
– De viktigaste åtgärderna är att separera dagvatten och lakvatten från varandra, och sedan behandla lakvattnet, säger Stefan Bydén från konsultföretaget Melica.
Och Lunds politiker är överens om att åtgärderna både är prioriterade och att de får lov att kosta.
– Enligt en uppskattning kommer det att kosta mellan sju och elva miljoner kronor. Men det är åtgärderna som styr priset och inte tvärtom, säger Torsten Czernyson (kd) ordförande för renhållningsstyrelsen och får medhåll av förste och andre vice ordförande Lars Dahlqvist (m) och Mätta Ivarsson (mp).
Förhoppningen är att förslaget om åtgärder kan behandlas politiskt redan i höst och sättas i verket under nästa år. Men det är kommunstyrelsen som håller i pengarna.
Totalt finns 43 kända deponier i Lund. Miljö- och marknadschefen på renhållningsverket, Anna Wilhelmson Göthe, har meddelat stadsbyggnadskontoret var de finns så att de kan föras in i den nya översiktsplanen.
– Så att man inte ska bygga på dem i framtiden, säger hon.
Gå till toppen