Signerat

Barna får ett glas öl

Det var i maj 1970 som Hasse Alfredson, Tage Danielsson och pianisten Gunnar Svensson spelade in den geniala 88-öresrevyn. I sången Öl tyckte de att framtiden verkade dyster: När man ser på hur barna växer upp och står i Kan man undra om barna nånsin får det som vi

Maj 1970. Drygt 38 år sedan. Barnen är vuxna nu. Dags för en kontrollstation.
Att jämföra levnadsstandard är marigt. För vad är egentligen hög standard?
OECD:s så kallade välståndsliga kan ge en fingervisning.
1970 var Sverige det femte rikaste OECD-landet mätt i köpkraftskorrigerad BNP per invånare. 2003 hade Sverige halkat ned till plats 14 för att i fjol klättra upp till en niondeplats.
Men även om svensken i gemen var rikare 1970 än 2008 i förhållande till invånare i andra länder, så är det materiella välståndet större idag. Inte minst för de svenskar som köpte en bostad på 70-talet och tjänade stort på forna tiders ränteavdrag och inflationseffekter.
Om det finns jobb
Om det finns mat
Om det är drägligt där dom bor
Arbetslösheten låg 1970 kring 2 procent. I maj i år var 2,6 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna.
Odramatiskt?
Knappast.
Det var kris i början av 1990-talet. Andelen arbetslösa ökade från 1,6 procent 1990 till 8,2 procent 1993. Nu är arbetslösheten den lägsta på sjutton år, men det varnas för sämre tider. Arbetsförmedlingen talar om en kraftig ökning av antalet varsel.
Drägligt där barnen bor?
I det senaste numret av idé- och debattidskriften Tiden (s) skriver Johannes Åsberg att det är dags för ett nytt miljonprogram. Han nämner ”bostadspolitikens haveri på sjuttiotalet”, men menar att eftervärldens dom är orättvis: att det dåliga – likriktningen, bristen på social och ekologisk insikt – skylls på socialdemokratin medan det goda tillskrivs funktionalismen.
Han har en poäng, Åsberg. Det behövs många nya bostäder, men denna gång måste det byggas ”integrerat, varierat, tätt och blandat”.
Kan dom sola sig gratis?
Finns det blommor och blad?
Har dom fläsk och potatis?
Kan dom ta sig ett bad?
Och lite senare i sången:
Får dom döttrar och söner?
Har dom dragspel och vals?
Har dom kvar bruna bönor?
Har dom någonting alls?
Klimatfrågan har exploderat på ett sätt som ingen kunde förutse 1970. Så klart. Men många tror på en lösning. Enligt senaste SOM-undersökningen ökar förtroendet för forskare och nästan nio av tio svenskar vill satsa på klimatforskning.
Fortfarande går det att sola sig gratis – om man bara vågar. Att ta sig ett bad brukar gå an – även om Östersjön är svårt skadad av övergödning. Men än lever allemansrätten, tack och lov.
Ett varningsfinger är dock befogat.
Exploateringstrycket kommer att öka om och när det svenska strandskyddet görs om. Ett förslag är ute på remiss till den 24 juli. Mer flexibla regler behövs, menar kommunerna. Det ”allvarligaste slaget mot allemansrätten som en regering lagt fram i modern tid”, varnar Naturskyddsföreningen.
En global matkris talas det om. Men den har inte nått Sverige, inte på allvar.
Fläsk och potatis finns. Bruna bönor också. För den som vill.
Men somliga av barna har blivit vegetarianer, de vägrar vara ”likätare”. Många har fått nya favoriträtter. Det slukas sushi, pita, tapenade och meze i röda stugor med vita knutar. Inget fel i det.
Att dragspel och vals bytts ut mot hetare takter är inte heller mycket att orda om.
Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl
Men man hoppas att barna ändå får ett glas öl
Det är inte särskilt synd om 1960- och 1970-talets barn idag.
Systembolaget säljer öl i 389 olika skepnader. Minst.
Skål.
För framtiden.
Henrik Bredberg
Gå till toppen