Kävlinge

Våtmark mottas med oväntad värme

Lagom till att våtmarken vid Lödde å i Löddeköpinge öppnas för allmänheten sänker kritikerna sina röster. – Nu är det redan gjort och då hoppas vi bara att kommunen ser efter området, säger Marianne Mårtensson.

Biologen Håkan Björklund är känd hos de boende kring våtmarken. Här frågas han ut av Marianne och Jan Mårtensson om konsekvenserna av anläggningen.Bild: Foto: Ove Jonsson
LÖDDEKÖPINGE. Ingen officiell invigning har ägt rum men tjugo hektar bestående av betesmark, promenadstråk och dammar står klara.
– Slutbesiktningen gjordes för två veckor sedan, säger huvudansvarig för projektet, Håkan Björklund från Ekologgruppen i Landskrona.
Hans många turer till området har gjort honom till lite av en kändis bland grannarna som passar på att dela ut både ris och ros.
– När ska champagneinvigningen äga rum? undrar Marianne Mårtensson när hon får syn på Håkan Björklund.
Hon och maken Jan Mårtensson bor alldeles intill markerna och har varit kritiska till projektet.
– Vi har bott här i 47 år och det är klart att man då undrar hur det kommer att påverka oss, säger hon och påpekar att baksidan på deras hus blottas mot rekreationsstråken.
Frågetecknen gäller allt från konsekvenserna av kraftiga skyfall till ökningen av flugor som betande nötkreatur kan innebära.
Också eftersynen av områdets gångstigar ifrågasätts.
– Eventuella översvämningar på våtmarkerna kan endast komma av att vattennivån i Kävlingeån höjs. Vad gäller gångstigarna är det tänkt att gräset ska slå igenom de utlagda stenarna för att skapa en mer naturlig väg. De ska alltså inte synas utan är bara till för att där inte ska bli lervälling, säger Håkan Björklund.
Under projektets gång har protesterna gradvis tystnat och de flesta har gett positiva kommentarer till Håkan Björklund i slutfasen.
Men det har krävt sin taktkänsla.
– Vi fick ändra den ursprungliga planeringen på vissa punkter, säger Håkan Björklund som bland annat fick göra avkall på en 18 meter hög vindpump.
– Vissa klagade över att den skulle skymma deras utsikt. Då bestämde vi oss för att flytta den intill skogen men det godtogs inte heller, fortsätter han.
Området är kommunägt med undantag för en liten remsa som fortfarande ägs privat och kommer att övertas inom ett år.
Först nästa år ska en inventering avgöra om projektet lyckats främja den biologiska mångfalden och orörd mark på området kommer då att användas som referens.
Men Håkan Björklund är glad över att en ny art, den rödnäbbade gravanden, redan sökt sig till markerna.
Frågan om när champagneinvigningen ska ske duckar han för och Marianne Mårtensson får nöja sig med ett kort:
– Efter semestern.
Gå till toppen