Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

800 bantas bort på Arbetsförmedlingen

Enligt prognosen klarar "nya" Arbetsförmedlingen kravet om att driva verksamheten med 500 miljoner kronor mindre i anslag – och 800 färre anställda.

– I rapporten framgår att vi klarar kravet som har ställts på oss. Kanske måste vi utnyttja något av det kreditutrymme som vi har möjlighet att till men det är i så fall marginellt och något vi kan justera nästa år, säger Nils Nilsson, ansvarig på Arbetsförmedlingen, avdelningen verksamhet och service.
Den nya organisationen sjösattes vid årsskiftet. Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsmarknadsverket med 20 länsarbetsnämnder slogs då ihop till en enda myndighet, Arbetsförmedlingen.
Kravet är att Arbetsförmedlingen nu ska arbeta effektivare, erbjuda en mer enhetlig service och fokusera mer på att förmedla jobb.
Kravet är också att de ska klara sig med en budget som är 500 miljoner kronor lägre än 2006, då beslutet om den nya omorganisationen togs. Eller för att uttrycka det på annat sätt, Arbetsförmedlingen får nu 10 procent mindre i anslag.
Den kraftiga nedbantningen sker på flera sätt, bland annat dras svångremmen åt på området stöd och service. Därtill gör Arbetsförmedlingen administrativa besparingar på att vara en myndighet – och inte 22 som tidigare då de 20 länsarbetsnämnderna ingick.
– Vi drar in på sådant som licensavgifter för IT-program, trycksaker och publikationer. Istället för 22 personaltidningar som tidigare till exempel, publicerar vi nu en enda, säger Nils Nilsson.
Men framförallt är det personalstyrkan som bantas.
– Det är på personalen vi drar ner mest men vi klarar det med naturliga avgångar och omplaceringar. Målsättningen var 800 personer färre 2008 utan uppsägningar och det ser vi ut att hålla, säger strateg Thomas Ericson.
Han arbetar med organisationsförändringen på ledningsnivå och förklarar att skälet till att det går att dra ner så mycket utan uppsägningar är att medelåldern tidigare var väldigt hög.
– 2005 var nära 20 procent av medarbetarna 60 år eller äldre.
Antalet anställda i dag är drygt 9 300 personer. Den totala budgeten är 4,7 miljarder kronor.
– Omorganisationen har gått enligt planerna men också tagit på krafterna. Det säger sig självt att en verksamhet som går från att vara 22 myndigheter till en, och med tio procent mindre i anslag, inte gör det utan att det märks, säger Nils Nilsson och fortsätter:
– Dessutom och inte minst styr vi om verksamheten efter den nya regeringens arbetsmarknadspolitik. Den skiljer sig kraftigt från förra regeringens. Nu fokuserar vi mycket mer på mötet med arbetssökande, och på matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.
Thomas Ericson:
– Jag är inte säker på att resultatet av omorganisationen och effektiviseringen märks ännu bland arbetssökande, förändringen sker ju internt. Det tar nog tid innan det syns utåt. Men syftet är självfallet att bli bättre och effektivare.
Gå till toppen