Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Energipriser i genomsnitt

Olja: 1,40 kr/kWh, 1,68 kr/kWh
El: 1,51 kr/kWh, 1,66 kr/kWh
Naturgas: 1,04 kr/kWh
Fjärrvärme: 0,60 kr/kWh (ca 0,75 inklusive fast avgift)
Värmepump: 0,46 – 0,75 kr/kWh
Pellets: 0,59 – 0,67 kr/kWh
Flis: 0,25 – 0,40 kr/kWh
Egen ved: 0,17 kr/kWh
Oljepriset är beräknat på 90 respektive 75 procent årsverkningsgrad.
Elpriset utgår från Eons normaltariffer, den första med 20 000 kWh/år och den andra med småförbrukartariff vid 8 000 kWh/år. Den fasta avgiften (2 150 kr) är inlagd i totalpriset (0,11 kr/kWh).
Naturgasen består av 0,6677 kr/kWh energiavgift och 0,205 kr/kWh i nätavgift (Eon). Moderna gaspannors verkningsgrad ligger mycket nära 100 procent.
Fjärrvärmepriset är ett snittvärde på olika bolag.
Värmepumpspriset baseras på det låga elpriset och värmefaktor 3,3 och 2.
Pellets är baserat på 2 400 kr/ton och 4 800 KWh/ton samt 85 respektive 75 procent årsverkningsgrad
Flis är baserat på 1 300 kr/ton och 4 000 kWh/ton och varierat eftersom värmevärdet varierar så kraftigt med fukthalten.
Egen ved är baserat på en hanteringskostnad på ca 5 000 kr/år och förbrukningen 30 000 kWh/år, men utan kostnad för veden. Köper man kapad och kluven ved kostar det 350–400 kr/m3. Priset på energin blir då 60 öre/kWh eller högre.
Källa: Energirådgivaren Bengt Drakenberg på Energikontoret Skåne.
Gå till toppen