Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarna vill rädda sina sparade slantar

”Men kom ihåg. I det här skakiga Börsläget handlar det då inte så mycket om sparande som ett hasardspel med dina egna slantar som riskkapital.” Sydsvenskans Birgitta Piper svarar på läsarnas ekonomifrågor med anledning av turbulensen på börsen.

FRÅGA: SÄLJA eller INTE?
Hur skall jag göra? Sälja min fonder och sätta  på konto och när skall man gå tillbaka till Börsen och aktiemarknaden?
Bertil Janson
SVAR.
På något sätt riskerar man i en långdragen finanskris alltid att gå ur för sent och sedan gå in för sent på Börsen. Har man otur förlorar man dubbelt upp: Både på börsraset och på en missad börsuppgång.
Tänk så här: 
Behöver jag pengarna nu? 
Hur hög blir skatten om jag säljer? 
Är jag beredd att ta skatteeffekten för att rädda fonden undan ytterligare börsras?
Hur långt sparperspektiv har jag? Två år eller fem eller tio år? 
Har jag tid att vänta ut krisen? Som ju i värsta fall kan fortsätta lång tid framöver.
Vad skall jag ha pengarna till?
Som pensionstillskott ?
Till ett hus om ett halvår? Eller till en bil eller en semesterresa nästa år?
Om du behöver kapitalet inom kort bör du möjligen överväga att ta skattesmällen för att rädda undan sparkapitalet att smälta samman ytterligare.
Ett annat alternativ, om du har god tid på dig och kan vänta in en stabil börsuppgång, är att nu försiktigt köpa på dig lite i taget. Tänk i så fall brett och rikta in dig på kända och historiskt välskötta  bolag.
Du kan också välja alternativet att sälja av en del av fonden (låta resten står kvar) och placera det kapital du får loss på ett bankkonto med hög ränta och bra villkor. Sådana konton finns det gott  om numera. 
Att ha en buffert, i storleksordningen ett par månadslöner tillgängliga för oförutsedda utgifter är en viktig trygghetsfaktor. I synnerhet i tider som nu, med både orolig arbetsmarknad och ränteutveckling.
Kolla på sajten www. finansportalen.se. Där kan du lätt jämföra räntor och få information om villkor och  konton som omfattas av statens insättningsgaranti.
FRÅGA: BANKGARANTI
Jag har ca 1 miljon kr på vanligt sparkonto. Om den ekonomiska krisen förvärras och bankerna går i konkurs. Då är bankgaratin 250.000kr. Har min miljon placerad i Swedbank men om jag väljer att placera 250.000 kr i fyra olika banker som omfattas av bankgaratin. Kan jag få bankgarantin från alla de fyra bankerna? Om det nu skulle gå så illa. Jag vill rädda mina pengar p g a att jag kommer att få knaper pension. Går i pension nästa år. Hoppas du förstår att jag till varje pris vill rädda mina sparade slantar.
Annars får jag ta hem pengarna och ha dem i madrassen.. *skratt* 
Agneta Nilsson
SVAR  
Ja. Det går att sprida riskerna på olika banker. Men observera: Högräntekonton med längre bindningstid ( längre än 30 dagar) faller utanför garantin. Inte heller insättningar för individuellt pensionssparande (IPS) omfattas av garantin. Den statliga insättningsgarantin gäller alltså enbart om pengarna kan tas ut inom en månad. 
Men om detta krav är uppfyllt så skyddar staten vanliga konton upp till 250 000 kronor per bank och person. Den som har mer än 250 000 kronor på sitt konto kan därmed få utökat skydd genom att flytta över pengarna till andra banker. Står två personer för samma konto gäller garantin upp till 500 000 kronor.
På hemsidan www.insattningsgarantin.se finns mer uppgifter om reglerna och en lista på alla banker och institut som är anslutna.
Danske Bank, som står under dansk myndighet, har en högre garantigräns.
Fråga: Våga byta?
Är det rätt läge nu att ta en paus från aktie- och fondsparandet och investera i guld?
Eva Henriksson
SVAR
Absolut inte. Risken är skyhög och ingenting för vanliga småsparare. Satsa inte allt på detta förädiska kort. Guld är en tillgång som har hög rörlighet (volatilitet). Detta innebär att risken att investera i guld är minst lika stor som att investera i aktier.
Det säkraste är istället att under din “börs- och fondpaus” spara genom att månadsvis sätta in en summa pengar på ett rejält och tryggt sparkonto med hög ränta. 
Men om du har ett långt sparperspektiv så kan du välja att ligga kvar där du är i ditt aktie- och fondsparande. Men kolla med din bankrådgivare om du möjligen då skall bredda din investering så att du sänker risken. 
Är du lite modig, är beredd på att förlora insatsen och har lång spartid framför dig - 7-10 år eller mer ( Börsen har alltid gått upp i det längre historiska perspektivet ) så kan du ju köpa på dig lite andelar även i nedgång för att kanske ha turen att tjäna på en kursuppgång när  Börsen vänder uppåt.
Men kom ihåg  I det här skakiga Börsläget handlar det då inte så mycket om sparande som ett hasardspel med dina egna slantar som riskkapital.
FRÅGA: GARANTI FÖR FONDER?
Finns det insättningsgaranti för fondesparande?
Lisa B
SVAR
Nej. Men däremot finns det inskrivet i lagen att andelsägarnas tillgångar ska hållas åtskilda från bankens övriga tillgångar. Om ägaren till fondbolaget går omkull så ska det alltså inte drabba den som äger fondandelar.
FRÅGA: AKTIEINDEXOBLIGATIONER
Vad händer nu med aktieindexobligationerna? Vilka är säkrade ? vilka är osäkra?
Xtra nyfiken
SVAR
Kräv svar av den du köpt aktieindexobligationen av. Ställ frågan: Är det den svenska banken själv? Eller är det en utländsk bank som är emittent? Och hur värderas ( hur hög rating har denne emmitent)  Svaret: Hög; bör normalt vara ett tryggt  besked. Men i denna jättelika globala finanskris har hög och uppblåst rating med katastrofala följder invaggat miljontals människor i falsk trygghet.
Risken ligger i vem som i botten garanterar att du skall få tillbaka det grundkapital du placerat i obligationen – det nominella beloppet - även vid ett kursfall. En konkurs finns det däremot inget skydd mot alls. Om den bank ( emmitenten) som gett ut obligationen går omkull så kan delar av kapitalet gå förlorat.  
Det som nu hänt i USA är att utfärdare/emmitenter av de så kallade säkra obligationerna i en aktieindexobligation hamnat på obestånd och kanske inte kan infria återbetalning av nominellt belopp. Det kallas "emittentrisk". Där stora och högt  ratade ( värderade) emmitenter havererar pga av systemfel och gigantiska kreditrisker i USA.
De flesta svenska storbanker står dock själv som emmitenter bakom sina aktieindexobligationer.  Men: OBS : dock  inte alla! Kolla läget.
FRÅGA Pensionsförsäkringar
Hej Birgitta!
Tror du att den nuvarande oron på finansmarknaderna kommer att påverka värdet på mina pensions- försäkringar? Det finns ju ett garanterat värde och ett högre värde som bolagen antagligen kan dra ner som dom vill. Jag hade tänkt börja plocka ut försäkringarna 2010. 
Olle Alverup
SVAR
Antar att det gäller en traditionell pensionsförsäkring. Svaret på din fråga blir då ja.
Det finns risk för att något bolag kommer att behöva ta tillbaka tidigare återbäring på samma sätt som skedde efter de kraftiga kursfallen i början på 2000-talet. 
Genom att titta på försäkringsbolagets konsolideringsgrad och solvensnivå kan man få en uppfattning om stor risk det är för att detta ska inträffa.
Men det bästa sättet att få ett konkret svar från ditt pensionsbolag är att själv ringa dit och fråga hur bolaget “mår” och vad man har för förändringsplaner med återbäringen.
Kom ihåg att det är du som är kund i bolaget och har rätt att kräva besked. Du kan också fråga din bank.
FRÅGA : Sparade pengar
Min hustru och jag har ett enda sparkonto gemensamt i Nordeabanken , som uppgår till ca 1 miljon kronor.- s k förmånskonto. Vi är 80 år och saknar intresse för annat sparande. Har hygglig pension som vi klarar oss bra på. För eventuell bankkris bör man väl sprida sparandet kanske - t ex på premieobligationer. Omfattas de av statens spargaranti.?
Bengt E Johnsson
SVAR
Du kan nog tryggt utgå från att Nordea klarar finanskrisen. Men det finns naturligtvis valmöjligheter. Konton med statlig insättningsgaranti är ett alternativ. Garantin gäller dock bara konton som inte har längre bindningstid än max 30 dagar och maximal 250 000 kr per person.  Den statliga insättningsgarantin för två personer på samma konton är halv miljon kronor (250 000 kr + 250 000 kr).
Om ni vill kan ni alltså flytta 500 000 kronor av era besparingar till en annan bank på ett gemensamt konto ( som uppfyller villkoren för statlig insättningsgaranti ).
På så sätt skyddas hela ert sparbelopp.
Men om du vill byta sparform så är premieobligationer också en trygg sparform.
Premieobligationer är utgivna av staten och därmed i praktiken lika säkra som statsobligationer. Ni behöver med andra ord inte vara oroliga för att det kapital som är placerat i premieobligationer heller ska gå förlorat. Ett annat säkert alternativ är räntefonder som placerar i statsskuldväxlar. 
FRÅGA : Bankkrisen
Jag tänker sprida riskerna. Behålla aktierna, sätta över resterande 50% av mitt kapital från banken till riksgäldsspar. Är detta en bra strategi? Och är det säkert att ha pengarna där eftersom det rör sig om mer än insättargarantin.
Per
SVAR 
Det verkar  vara rusning till Riksgälden! Inte att undra på i denna våldsamma finansoro.
Pengar som sätts in på riksgäldsspar är utlånade till svenska staten och därmed i praktiken helt säkra. Kan vara skönt att landa där med sina besparingar och övervintra under ett fortsatt börsras som ju inte visar några som helst tecken på att stanna upp. 
Riksgälden eller staten har den högsta säkerhetsnivån. Detta kan enkelt förklaras med statens beskattningsrätt. En ”evig” finansieringskälla till skillnad från banker, företag , försäkringsbolag med flera,  som måste "be" antingen aktieägare eller riskkapitalister eller även staten ( i värsta fall) om  tillskott om det skulle uppstå problem.
Alltså är det säkert att sätta in pengarna på Riksgälden trots att avkastningen är lägre.
 
Källor:
Danske Bank/Skånes Provinsbank 
SEB
H&QBank
DINA FRÅGOR VÅRA RÅD:
hör av dig till 
birgitta.piper@sydsvenskan.se
Gå till toppen