Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skattesänkningar och nya vägar

Idag på förmiddagen lägger regeringen fram sin statsbudget för 2009. Men redan i förväg vet vi de mesta om budgetposterna.

Det gör att budgeten idag blir granskad som en helhet, inte som en serie av delförslag, menar pr-experter Sydsvenskan talat med.
Inkomstskatterna sänks med femton miljarder kronor. Företagen får betala åtta miljarder mindre när bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent. Arbetsgivaravgifterna sänks med en nästan lika stor summa. Staten satsar två och en halv miljarder på nya vägar.
Det är de fyra största enskilda satsningarna i årets budget. Och det är också de fyra mest kontroversiella budgetposterna.
Du kan själv jämföra storleken på regeringens olika satsningar i stapeldiagrammet här nedan. Ju längre till höger du kommer desto högre blir staplarna – och desto mer omstridda själva förslagen.
Om socialdemokraterna hade kommit till makten i morgon skulle Mona Sahlin omedelbart ha suddat ut de största miljardbeloppen.
Skattesänkningarna på femton miljarder kronor riktas till alla som jobbar och främst till låg- och medelinkomsttagare. Men de som tjänar mest gör störst förtjänst.
Den sänkta inkomstskatten ger som mest 250 kronor per månad. Men summan ökar för höginkomsttagare i och med att gränsen för statlig inkomstskatt höjs från en månadslön på 28 400 till 31 700 kronor.
Enligt Mona Sahlin innebär regeringens skatteförslag att de ”indirekt höjer skatterna” för pensionärer. Det är en sanning med modifikation. Även pensionärerna får sänkt skatt, dock inte lika mycket som löntagarna. Vad Sahlin menar är att den som är pensionerad, relativt sett, får betala mer i skatt än den som jobbar.
Skattesänkningen för landets ålderspensionärer kostar under nästa år staten två miljarder kronor, en sjundedel av vad det tredje steget i jobbskatteavdraget går löst på.
De fattigaste pensionärerna får störst skattesänkning. De får behålla 216 kronor mer per månad. För den stora massan av pensionärer stannar dock den månatliga skatteförtjänsten på sextio-sjuttio kronor.
De sänkta arbetsgivaravgifterna ger privata och offentliga arbetsgivare 7,5 miljarder kronor. Samtidigt sänks bolagsskatten med 8,4 miljarder. Men företagen måste skärpa sin skattedisciplin. Genom att motverka skatteplanering i företag räknar regeringen med att stärka statskassan med 12,7 miljarder kronor.
Även den fjärde största stapeln i budgetstaplarna här nedan skulle oppositionen vilja rasera. Den gäller regeringens satsningar på vägar.
Av 3,8 miljarder i regeringens stora infrastrukturpaket för nästa år läggs 2,5 på vägbyggen. Regeringen satsar således två tredjedelar av sina nya trafikpengar på vägar, en tredjedel på järnvägar. Mona Sahlin skulle vilja vända på tredjedelarna och satsa mer på klimatvänlig tågtrafik.
När man flyttar sig längre till vänster i stapeldiagrammet efterlyser oppositionen större satsningar. Inte bara satsningarna på järnvägar anses vara otillräckliga. Mona Sahlin har redan gjort klart att hon vill se ännu större statliga anslag till forskning, högskolorna, Arbetsmiljöverket, förnyelsebar elproduktion och vuxenutbildning.
Det råder dock bred politisk enighet kring regeringens satsningar på förskolor och psykiatri.
Bland de mindre budgetposterna märks 24 miljoner kronor till ISF, en helt ny granskningsmyndighet mot bidragsfusk. Inspektionen över socialförsäkringen startar sitt arbete nästa sommar och kostar i ett första skede 24 miljoner kronor för statskassan, men kan på sikt skapa besparingar i mångmiljonklassen.
Försäkringskassan betalar varje år ut 435 miljarder kronor. Det motsvarar hälften av statsbudgetens utgifter. ISF ska se till att riskerna för felaktiga utbetalningar minskar.
Regeringen gör också en satsning på att minska sjukskrivningarna inom landstingen. Under 2009 kostar det staten en miljard kronor. De pengarna syns dock inte i dagens budget eftersom anslaget betalas ett år i efterhand.

Borg inleder budgetdebatten klockan 10

Finansminister Anders Borg inleder måndagen med sin budgetvandring längs Drottninggatan i Stockholm – från finansdepartementet till riksdagen.
Klockan 10 inleder han en tv-sänd budgetdebatt med att presentera regeringens förslag till statsbudget för 2009.
Därefter talar de ekonomiska företrädarna för samtliga sju riksdagspartier.
Samtidigt sprider sig regeringen över landet för att på 26 olika platser presentera budgetinnehållet för massmedier.
Anders Borg håller sig till Stockholm, EU-minister Cecilia Malmström åker till Göteborg medan såväl migrationsminister Tobias Billström som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer till Malmö.
Gå till toppen