Ekonomi

Mångmiljardbelopp ska rädda banklånen

Regeringens plan för att stabilisera den svenska finanssektorn är klar. Staten ska garantera bankernas och bolåneinstitutens behov av att låna pengar det närmaste halvåret.

Det är en svindlande summa: 1 500 miljarder kronor. Så stor garanti är staten beredd att ge fram till 30 april 2009.
Tanken är att bankerna med staten som en sorts borgensman ska få lättare att låna pengar och till bättre räntor. Det är inte bankerna som ska gynnas, utan bankernas kunder. Hushåll och företag kan få bättre möjligheter till finansiering om bankerna får gynnsammare villkor att låna.
Bankerna som väljer att vara med i systemet ska finansiera det genom avgifter. Avgiften ska motsvara den risk som staten tar genom att gå in som garant. Det innebär att institut som anses ha en högre risk kan få betala procentuellt mer för garantin.
Hur stor avgiften blir bestämmer Riksgälden, som ska administrera systemet.
Finansmarknadsminister Mats Odell och finansminister Anders Borg presenterade regeringens stabilitetsplan vid en presskonferens på måndagen. Riksdagen ska godkänna stabilitetspaketet, som också ska få klartecken av EU-kommissionen innan det kan träda i kraft. Redan på tisdag i nästa vecka kan det börja gälla, om riksdagen behandlar propositionen på måndag.
Mats Odell räknar med att cirka hundra banker och bolåneinstitut omfattas av garantin, och att i princip alla kommer att välja att vara med.
– Det här underlättar finansieringen även för filialer utomlands till svenska bankkoncerner, till exempel i Baltikum.
Odell understryker att detta inte handlar om att bankerna är på obestånd. Bankernas solvens, betalningsförmåga på sikt, bedöms som god.
I stället är det ett likviditetsproblem, bankerna saknar pengar i kassan att låna ut därför att de själva har svårt att låna pengar i nuläget. Finanskrisen gör att låneinstituten är misstänksamma mot varandra. Det blir en ond cirkel. När lån löper ut blir det problem att få nya med rimliga villkor.
Men man rustar också för att svenska banker kan få allvarligare problem på sikt. En stabilitetsfond inrättas för att finansiera en bankakut om banker riskerar att gå i konkurs.
I paketet ingår också att staten kan få stort inflytande i krisbanker genom kapitaltillskott som ger röststarka aktier och hög ränta till staten.
Det blir även möjligt att tvångsinlösa banker som inte vill samarbeta i en krissituation.
Läs alla artiklar om: Finanskrisen
Gå till toppen