Ekonomi

Kronan mindre värd trots stark ekonomi

Den svenska kronan blir mindre värd för varje dag. Att åka utomlands på höstlovet blir en dyrare historia än förra året. Samtidigt tjänar svenskar som jobbar i Danmark tusentals extra kronor varje månad. Sydsvenskan reder ut vad kronfallet beror på och vad det får för konsekvenser.

Varför faller kronan?
Den svenska kronans värde bestäms på den internationella valutamarknaden. Där jämförs kronan med andra valutor och växelkursen styrs av utbud och efterfrågan.
När det stormar på finansmarknaden flyr de internationella placerarna till så kallade säkra hamnar.Det innebär bland annat att de byter investeringar i små valutor, som svenska kronor, mot placeringar i större valutor som dollar eller euro. Då faller kronans värde mot de valutorna.
Men växelkurser påverkas också av psykologiska faktorer och är mycket vanskliga att förutspå.
Hur kan dollarn bli starkare när det är missförhållanden i USA som har orsakat finanskrisen?
USA är en betydligt större ekonomi än den svenska och placeringar i amerikanska statspapper anses trots allt vara säkrare än svenska hos amerikanska placerare. I synnerhet om kronkursen blir svagare och dollarn förstärks.
Men varför gynnas inte kronan av att den svenska ekonomin är i mycket bättre skick än i många andra länder. Inte minst i USA?
Det ger mycket liten poäng just nu. Investerarna är helt enkelt inte intresserade av svenska placeringar. Dessutom väntas USA, som är djupare i lågkonjunkturen, komma snabbare ur den. Då räknar man med att få högre avkastning fortare där än i Europa och Sverige, som fortfarande bara är på väg in i lågkonjunkturen.
Varför drabbas inte den danska kronan på samma sätt som den svenska?
Den danska kronan är kopplad till EU:s växelkursmekanism ERM2 som bara låter kronan svänga +/- 2,25 procent mot euron. Den danska kronan har därmed en eurostabilitet, som om Danmark var med i EMU, fast landet har kvar kronan.
Även Estland, Lettland, Litauen och Slovakien är medlemmar i ERM2 medan Tjeckien, Ungern, Polen, Sverige och Storbritannien tills vidare står utanför.
Är det inte bra för Sverige att kronan faller så att vår export blir billigare?
Det brukar användas som ett argument för att behålla kronan. Men samtidigt blir importen av det vi behöver - bland annat till våra exportvaror - dyrare.
Innebär inte billigare exportvaror att industrin kan sysselsätta fler, till nytta för hela landet?
I teorin verkar det rimligt. Men så svag som världskonjunkturen är just nu är det inte säkert att det hjälper. Om det inte finns någon som vågar investera hjälper det inte hur billiga de svenska exportvarorna blir. När arbetslösheten ökar utomlands är det till exempel färre som planerar att köpa bil, och då spelar det ingen roll om Volvo och Saab blir relativt billigare.
Hur påverkas importen? Blir årets julklappar dyrare om man inte köper helsvenskt?
Olja och bensin, elektronikprodukter, kläder, leksaker och utlandsresor blir dyrare.
Men julklapparna behöver kanske inte bli dyrare. Många av de prylar som hamnar under julgranen i år har redan skeppats från tillverkningsorterna i Asien och betalats till en lägre dollarkurs.
Även helsvenska produkter påverkas av högre tillverknings- och transportkostnader när oljan blir dyrare.
Finns det ingen smärtgräns för hur långt kronan kan falla?
Det är i så fall svårt att säga var den ligger. Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde" och Riksbankens tolkning av detta är att inflationen ska vara låg och stabil. Mera precist att hålla inflationen kring 2 procent per år. Riksbanken har däremot inte i uppgift att upprätthålla en fast växelkurs för kronan. Men om kronan faller för mycket påverkas inflationen och det kan banken inte helt bortse ifrån.
Hur påverkas kronan av Riksbankens reporänta?
När Riksbanken höjer räntan bör kronan stärkas och tvärtom.
Men det stämmer inte alltid och i synnerhet inte när det är turbulent på valutamarknaden. Inledningsvis föll kronan efter den stora räntesänkningen på torsdagen. Men sedan stärktes den av spekulationer kring att räntesänkningen kan förbättra de svenska tillväxtutsikterna.
Hur kan man som privatperson och småsparare gardera sig – ska man placera i olika valutor?
Inte ens experterna kan förutse vart en valutakurs kan ta vägen. Som privatperson bör man akta sig noga för att spekulera i valutor. Det vet bland annat många isländska familjer som fått sina huslån i utländska valutor mer än fördubblade när den isländska kronan har rasat.
Ska den som planerar en utlandsresa till jul växla redan nu eller avvakta?
Eftersom det inte går att säkert förutsäga kronans kursutveckling är förmodligen det bästa alternativet att växla en liten del av semesterkassan i taget fram till avresan.
Normalt brukar kronan stärkas framåt årsskiftet när en del av de svenska företagens exportintäkter måste växlas in i kronor för att betala skatter i Sverige.
Finns det något naturligt värde på kronan? Har den varit orimligt stark jämfört med andra valutor på senare år?
Kronans fall mot dollarn ingår i en allmän dollarförstärkning mot andra valutor. Men dagens situation är speciell. Lugnar det ner sig på finansmarknaden stärks kronan igen.
Kronan har snarare varit undervärderad än övervärderad mot euron. I samband med euroomröstningen talade man om att knyta kronan mot euron på en kurs strax under 9 kronor. Under senare år har kronan svängt kring 9,30, men med förväntningar på en starkare krona som dock hittills inte har infriats.

Svenska kronans uppgång och fall

Före 1990-talet var den danska kronan under flera decennier mindre värd än den svenska.
I samband med bankkrisen i slutet av 1992 steg den danska kronan till 1,25 svenska.
1995 var kursen nästan 1,40, men sjönk tillbaka till 1,15 de kommande åren.
Nästa topp kom efter 11 september-attacken 2001, då en dansk krona åter kostade över 1,30 svenska.
Kursen stabiliserades efterhand till 1,25, och höll sig där till finanskrisens början i höstas.
På torsdagen kostade en dansk krona drygt 1,36 svenska kronor.
Läs alla artiklar om: Finanskrisen
Gå till toppen