Mat & Dryck

Bekämpningsmedel i vin

Vinet vi dricker innehåller gift. Det hävdar Naturskyddsföreningen som tillsammans med systerorganisationer i Europa laboratorieanalyserat 40 olika viner, flera av dem säljs också i Sverige.

STOCKHOLM. De sex ekologiska viner som samtidigt analyserades innehöll, som när som på ett vin som tros ha "smittats" av en granngård, inga spår av bekämpningsmedel.
– Det är dags att gå över till vin gjort på ekologiska druvor, menar Mikael Karlsson som är ordförande i Naturskyddsföreningen.
I samtliga icke ekologiska viner uppmättes rester av bekämpningsmedel. I fjorton av vinerna hittads kemiska substanser som enligt EU förändrar arvsmassan, stör hormonbalansen, försämrar reproduktionsförmågan eller är canerframkallande,
Inga viner har angetts vid namn eftersom man menar att det skulle vara att peka ut någon särskild i ett sammanhang där alla tycks vara lika goda kålsupare.
Men bland de områden som kollats finns en rad prestigeområden i Bordeaux, Bourgogne och Rhen där också viner av världsklass visar sig innehålla rester av insektsgifter och andra bekämpningspreparat.
Naturskyddsföreningen hoppas att undersökningen skall påverka lagstiftarna så att det blir strängare regler för bekämpningsmedel i vinodlingen.
Varför granskar ni just vin? Det finns ju mjöl, ost, potatis och andra stora produkter att undersöka.
– Därför att vin bara upptar 3,5 procent av Europas odlingsareal, men använder hela 15 procent av alla bekämpningsmedel.
– Vi efterlyser nu tre saker: Gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i vin och russin och inte bara för bordsdruvor som det är nu. För det andra vill vi att det skall bli ett differentierat jordbruksstöd så att de som odlar ekologisk gynnas i förhållande till dem som använder gifter.
För det tredje vill Naturskyddsföreningen att Systembolaget skall göra ännu mycket mer för ekologiska viner.
Systembolaget gillar Naturskyddsföreningensengagemang i frågan och lovar att jobba på sin front.
– Vi väljer att nu först och främst undersöka vårt ekologiska sortiment mera noga för att säkerställa att dessa produkter är fria från rester av bekämpningsmedel, säger Systemets inköpschef Sara Norell.
En färsk stickprovsundersökning på Systembolaget av tolv viner varav sex ekologiska gav ett nedslående resultat: tre av de ekologiska vinerna och fem av de icke ekologiska innehöll rester som var tio till hundra gånger så höga som gränsvärdena för bordsdruvor.
I undersökningen, som gjorts inom ramen för naturskyddsnätverket Pesticide Action Network Europe, har 40 viner analyserats: Tre från Bourgogne, sju från Bordeaux, sju från Österrike, tio från Tyskland, tre från Italien, ett från Portugal, ett från Sydafrika, ett från Australien och ett från Chile.
Av allt att döma finns ingen storsäljare i Sverige med. Och inget spanskt vin och bara tre från Nya världen. Varför?
– Det är en bra invändning. Svaret är att undersökningen är dyra att göra för en organisation som vår och de flesta bidragsgivarna finns i Tyskland, Österrike och Frankrike, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.
Han håller med om att både vinjätten Spanien och fler viner från Nya världen borde ha funnits med.
– Men vad beträffar storsäljare till Sverige så skulle jag bli förvånad om det skulle bli någon skillnad. Alla de undersökta konventionella vinerna innehåller ju rester av bekämpningsmedel så varför skulle inte storsäljande svensksålda boxar göra det?
Men är de uppmätta giftmängderna i vinerna så stora att de är hälsovådliga?
– Det vet vi inte, säger Emelie Hansson som är agronom och jordbrukshandläggare vid Naturskyddsföreningen. Det finns ju inga gränsvärden för processade produkter som vin.
– Men det tycker jag inte spelar någon roll. Vi vet att ämnena är hälsofarliga men har för dålig kunskap om hur ämnena påverkar miljön och människors hälsa efter långvarigt intag.
Gå till toppen