Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Satsa på bergvärme"

Debatten om, och satsningen på, alternativa energikällor har från politiskt håll blivit alltför ensidig. Det handlar nästan uteslutande om vindkraft och dess möjligheter. EU kräver att Sverige skall öka sin andel förnybar energi från 40 till 49 procent. Geoenergi, det vill säga bergvärme, kan klara den ökningen på egen hand, skriver Per Eliasson, koncernchef för Skånska Energi, och Johan Barth, VD för Geotec.

Åtta timmar sol på Sveriges landyta under en sommardag motsvarar hela Sveriges årsförbrukning av energi, inklusive transporter. Det är tänkvärda mängder.
Geoenergi, i dagligt tal bergvärme, är lagrad solenergi som tas ut från marken. Geoenergi bidrar till att sänka koldioxidutsläppen radikalt, är helt förnybar, stör inte landskapsbilden och är underhållsfri. Ofta förknippas åtgärder för att förbättra miljön med kostnader. Inte när det gäller geoenergi – en geoenergianläggning är tvärtom en lönsam investering.
Idag utvinns nästan 12 terawattimmar, TWh, geoenergi i Sverige, vilket kan jämföras med 1,7 TWh el som vindkraft producerar. Men om man följer medierna, så är det uteslutande vindkraft och dess möjligheter som beskrivs. Vi lägger inga värderingar i vad som är rätt eller fel beträffande vindkraften, men debatten och satsningen har från politiskt håll blivit ensidig. Under den senaste tiden har emellertid ett antal politiker fått upp ögonen för geoenergi och den enorma potential som geoenergin erbjuder.
Eftersom geoenergi är lika förnybar och utsläppsfri som vindkraft, så är det inte mer än rätt att de som väljer att inve­stera i geoenergi också skall få bidrag till sina anläggningar. Kraftproducenterna får bidrag när man investerar i vindkraftsanläggningar och andra produktionsanläggningar, i form av elcertifikat. I likhet med detta så bör geoenergi klassas som energiproduktion och därmed erhålla certifikat.
En storskalig satsning på geoenergi är inte bara teoretiskt, utan även praktiskt möjlig. När regeringen och Energimyndigheten talar om att Sverige 2020 skall ha 30 TWh vindkraftsel och cirka 6 000 nya kraftverk, är det en tjugofaldig ökning. Geoenergibranschen kan under samma period åtminstone tredubbla energileveranserna från marken – från 12 TWh till 36 TWh.
EU kräver att Sverige skall öka sin andel förnybar energi från 40 till 49 procent. Varje procent motsvarar cirka 4 TWh. De 12 TWh som geoenergin redan bidrar med finns idag inte med i statistiken. Varsågod, regeringen – geoenergibranschen kan med sina potentiella 36 TWh ensam stå för alla de 9 procenten, helt utsläppsfritt.
Undersökningen Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – en avgiftsstudie för år 2008 visar att energipriserna sedan 1996 ökat med drygt 60 procent för eluppvärmning och drygt 30 procent för fjärrvärme. I takt med de snabbt ökande energipriserna medför en inve­stering i geoenergi en väldigt stor ekonomisk besparing. Tillförseln av gratis energi innebär att en fastighetsägare kan sänka sin energianvändning markant och få sin investering återbetald inom kort tid.
Det är oerhört viktigt att relevant information om geoenergi kommer fram i debatten. Energimyndigheten har ett ansvar att förse medborgarna med både korrekt och relevant information. Därför är det vår uppfattning att myndighetens hemsida borde ge en verklig bild av geoenergin. Idag finns den inte ens nämnd och upptagen bland andra förnybara energislag. Myndigheten har också ansvar för statistik. Men fortfarande finns som sagt inte de 12 TWh som geoenergin tillför med i statistiken bland förnybara energislag – endast den el som värmepumparna förbrukar. En märklig hantering av redovisningen för den kanske mest förnybara energin som finns. Ett rimligt krav är väl att geoenergi skall behandlas på samma sätt som andra förnybara energislag.
Internationellt satsas det nu storskaligt på geoenergi. OS i Peking fick miljöpris för OS-byns energilösningar med bland annat geoenergi. Nobelpristagaren Al Gore tog i sitt senaste stora internationella tal upp bland annat sol- och geoenergi som de stora förnybara energislagen som möjligheter att satsa på, för att förse världen med förnybar och utsläppsfri energi.
Möjligheten att utvinna solens energi ur marken är i princip oändlig. Vi har inte råd att dagligen låta denna utsläppsfria energi gå till spillo och därför måste vi ta vårt ansvar att använda den.
PER ELIASSON
JOHAN BARTH
Gå till toppen