Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lomma

Trollfladdermössen får fredad zon

Isen har lagt sig och snön på den. Sothönorna simmar runt i den del av dammen som fortfarande är öppen. Inom kort ska Slättängsdammarna i Lomma bli naturreservat.

Lomma. Det öppna vattnet ska bevaras och djur och växter ska skyddas. Nyanlagda grusgångar gör det redan lättare för besökare att ta sig fram.
– Området ska vara tillgängligt för skolorna och därför har vi också en ny håvningsbrygga, säger Helena Björn, miljöstrateg i Lomma kommun.
Informationsskyltar om djur- och växtlivet har också placerats ut. Det finns många olika växter i området, till de mer sällsynta hör rosenmalva, långstarr och sandlosta samt den fridlysta orkidén, tvåblad.
Insekter finns det gott om vid dammarna och därför finns det också en rik fladdermusfauna. Fem olika fladdermusarter har observerats, däribland den sällsynta trollfladdermusen.
Ett tjugotal holkar har placerats ut åt de flygande mössen, men det är oklart hur många som flyttat in för vintern.
– Det här området har stora naturvärden och det är kanske svårt att förstå eftersom det är så mycket trafik här, säger Helena Björn.
Slättängsområdet ligger precis norr om Lomma tätort och består av nio dammar. Alla dammarna är gamla lertäkter som vattenfyllts. De första kom till under 1600-talet när tegeltillverkningen började. Förutom det tegel som finns kvar är dammarna det enda spåret efter den omfattande tegeltillverkningen i området. Fram till 1975 grävdes stora markområden ut i jakten på lera, men mycket fylldes också igen. I Slättängsområdet avslutades den sista lertäkten 1975.
De grunda kustnära dammarna gör det lätt för växter och djur att spridas. På så vis kan den biologiska mångfalden bevaras även om förhållandena skulle bli dåliga i enstaka dammar.
I Stora slättängsdammen är fiske tillåtet och ål och karp har planterats in. Ytterligare sju fiskarter finns i de andra dammarna, men där är fiske inte tillåtet. Under sommaren förekom en del tjuvfiske.
I december väntas Lomma kommunfullmäktige fatta beslut om naturreservatet och det beräknas kosta 50 000 kronor om året att sköta röjning och annat.

Fler naturreservat i Lomma

Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde i nordöstra delen av Bjärred. Naturtypen är unik med sin näringsrika kärrmiljö.
Östra dammen är en före detta lertäkt nordost om Lomma tätort. Dammen är sedan 1982 ett statligt naturreservat och skyddas för sitt rika och värdefulla fågelliv.
Södra Lommabukten, precis norr om Spillepeng, skyddas för fåglarnas skull. Kustlandskapet ska bevaras. Området betas och växtligheten hålls kort för att behålla den miljö fåglarna behöver. Beträdningsförbud råder 15 mars till 30 september.
Gå till toppen