Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Chatt med DO Katri Linna

Många av Sydsvenskans läsare hade frågor om diskriminering och hur lagstiftningen går till när DO Katri Linna chattade.

Bild: Foto: DO
Sanna:
Hej! Hört talas om Antidiskrimineringsbyrån.Det finns en sådan i MalmöVilken roll har Antidiskrimineringsbyråer och hur kan de hjälpa vid anmälan till DO? Sanna Malmö

Katri Linna:
De finns på 20-tal orter o hjälper individer som behöver råd i diskr frågor. Rådgivningen är gratis.


Håkan Berg:
Det har beslutats att flickor som går i sjätte klass ska få en vaccination som skyddar mot livmoderhalscancer. För dessa flickor är det gratis. De flickor som hade gått ut sjätte klass är beslutet togs får ingen vaccination. Orsaken är att de redan kan ha haft samlag och blivit smittade, så att vaccinationen kanske inte hjälper. Det blir många flickor som vägras denna vaccination trots att de aldrig haft samlag, eller ändå inte är smittade. Är inte detta åldersdiskriminering? (Fakta: vaccinatinen hjälper mot en venerisk sjukdom som kan orsaka potentiellt dödlig livmoderhalscancer.)

Katri Linna:
Jag tycker det är bra att vacc nu erbjuds gratis till sjätte klassare men håller med om att gränsdragningen är tveksam. Frågan täcks dock inte av diskr skyddet för åldersdiskr. Det är bra att frågan uppmärksammas.


Anders:
Innebär inte en lagstadgad pensionsålder diskriminering? Om jag vill arbeta efter 67 års ålder, borde jag inte få göra det då, förutsatt att jag är frisk?

Katri Linna:
Inte i lagens mening eftersom det finns ett undantag från diskr skyddet. tanken är att äldre inte ska behöva jobba längre.


Carl-Axel Roslu:
Har alltid reagerat över att vissa krogar har olika åldersgränser för män repektive kvinnor - har t.o.m. motionerat i Riksdagen mot detta. Kommer detta oskick nu att förbjudas.

Katri Linna:
det är förbjudet att göra skillnad mellan könen sedan 1 juli 2005.


Gretel:
DO har under hela sin verksamhet fått utså massiv kritik som t ex att själv vara diskriminerande. Man utgår t ex systematiskt från människors ras i sin tolkning av diskriminering. Har själv tagit del av inkomna anmälningar tll DO och konstaterat att ni endast behandlar anmälningar från vissa utvalda folkslag. Hur bemöter du denna typ av kritik?

Katri Linna:
Ombudsmannen mot etnisk diskr som nu alltså gått ihop m 3 andra ombudsmän jobbade just med etniska frågor. Därför var de flesta anmälningarna från personer med annat etnisk ursprung än svenskt, dock har myndigheten drivit ärenden även för etniska svenskar.


Ann Rosenqvist:
Välkommen som DO! Elöverkänslighet är ju en etablerad funktionsnedsättning sedan 1995 då Regeringen tog beslutet att ge Elöverkänsligas Riksförbund statsbidrag som handikappförbund. Ändå är elöverkänsliga diskriminerade i de flesta sammanhang och till och med domstolar ställer krav på vetenskaplig bevisning trots att de elöverkänsligas behov ska vara styrande. Hur ser du på detta? Antalet elöverkänsliga beräknades redan 2001 till 3,1% av befolkningen (Miljöhälsorapporten) och problemet har ökat sedan dess. Det innebär att gruppen elöverkänsliga är minst lika stor som diabetiker (300.000). Hur kan DO hjälpa elöverkänsliga att kunna leva ett värdigt liv med möjlighet att delta i samhället? Hur rekommenderar du oss att agera? Bästa hälsningar Ann

Katri Linna:
Det är ett funktionshinder i lagens mening och jag rekommenderar dem som drabbas av diskr att anmäla.


Mia:
På myndigheter som måste spara pengar uppmanas personer som fyllt 61 att gå ner till halvtidsarbete och behålla 80 % av lönen, trots att arbetsuppgifterna inte minskar i omfattning. Då betalar arbetsgivaren bara halva lönen medan de 30 procenten kommer från annat håll. Det är väldigt svårt att neka när man från arbetsgivaren stöter på om att gå ner till halvtid hela tiden. Jag gick därför i pension helt istället eftersom jag visste min arbetsbörda och hade sett kamrater jobba mycket övertid som hade gått med på den konstruktionen tidigare. Följden blev att de äldre som var friska fick gå i pension medan man behöll personer som var kroniskt sjuka och dessutom inte alls kompetenta men som kostade mindre eftersom man hade lönebidrag för dem. Detta är väldigt vanligt när det är ont om pengar hos myndigheter. Hur ska man agera i en sådan situation? Facket var tyvärr inte mycket att luta sig emot. Det känns underligt att bli avpoletterad för att man är för frisk för att arbetsgivaren ska få lönebidrag för en. (Det började för övrigt att jag nästan inte blev anställd av den anledningen. Man frågade om jag verkligen inte hade någon krämpa så att man kunde få lönebidrag). Jag hade dessutom behövt mina arbetsår för att få upp pensionen som nu ligger på lägsta nivå.

Katri Linna:
Det finns en mängd avtalsmässiga lösningar som kan ge sådana effekter. Den nya lagstiftningen kräver att arbetsgivaren kan visa att det finns ett berättigat syfte för sådana rgeler. ytterst är det domstolen som får ta ställning till detta.


Samen:
Många har ju kritiserat DO för att vara Sveriges själva centrum för etnisk diskriminering. DO utgår ju alltid från att vissa folk har ett lägre värde. T ex så behandlar ni ju samer och romer som mer eller mindre förståndshandikappade små barn som inte kan ta vara på sig själva. Jag är själv same och känner mig oerhört illa berörd av er verksamhet. Vad gör du för att tvätta bort DOs rasiststämpel?

Katri Linna:
Jag beklagar att du upplevt det så. Tidigare ombudsmannen mot etnisk diskr arbetade bl a med refernsgrupper för att få direktkontakt med de som berördes, för att kunna lyfta de problem som samer och romer själva tagit upp. Jag hoppas att vi kan fortsätta att hålla en bra dialog, välkomnar verkligen dina synpunkter om du upplever att du inet blir hörd på ett bra sätt.


Tanten:
Hej. På universiteten talar man ofta om att man vill ha "yngre" forskare. Är detta verkligen i linje med tankar mot åldersdiskriminering? Varför agerar ingen mot detta?

Katri Linna:
Lagskyddet gäller fr o m 1 januari i år. Förhoppningsvis blir det en ändring.


Daniel:
Funktionshandikappade i arbetslivet har det pga dagens hårda arbetsmarknad det extra svårt idag.Det är den gruppen arbetsgivaren vill bli av med först.Vilket skydd finns för dessa i diskrimineringslagen.? Driver ni sådana ärenden? När man läser om HO har det mest handlat om tillgänglighet inom offentliga lokaler. Arbetet är ju extra viktigt för denna grupp, för frihet innebär även att man har pengar till mer än livets nödtorft. Min mor har blivit av med sitt arbete som hon sökte pga att det passade hennes besvär- nu efter sjukskrivning pga en operation har arbetsgivaren flyttat hennes tjänst till en annan placering.Hon strider för att få börja arbeta på sin tidigare plats , men ingen hjälper henne:Den nya placering hon fått kommer hon inte att kunna arbeta på pga sitt handikap detta vet arbetsgivaren - han vill förstås bara bli av med henne.Vad för råd kan du ge?

Katri Linna:
Om hon är medlem i facket är det i första hand dem som ska hjälpa henne. Vi arbetar med diskr av personer m funktionshinder i arbetslivet och kan också ge råd och stöd, tel 08- 120 20 700


cant:
Hej Är det lagligt att öka arbetsbördan på en person som skall vara föräldraledig. Samt är det lagligt att kräva att personen som skall vara ledig arbetar under sin föräldraledighet?

Katri Linna:
Nej, är man föräldraledig så är man det. Man ska inte heller behöva bli missgynnad för att man tänker ta ut föräldraledighet.


Hanna:
Lagen mot diskriminering av skolelever omfattar all kränkande särbehandling, oavsett grund. Men diskrimineringslagstiftningen som gäller i arbetslivet innefattar bara kränkande särbehandling på grund av etnicitet, kön, trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Den som mobbas på arbetsplatsen av andra skäl är helt rättslös. Borde inte en diskrimineringslagstiftning värd namnet ta all kränkande särbehandling på samma allvar?

Katri Linna:
Det skyddet finns i arbetsmiljölagstiftningen.


Vigdis:
Jag är isländska och har med stort intresse följt ert arbete. Något somförvånar mig är dock alla de uppmaningar man ser på er hemsida. Ni delar in folk efter deras genetiska uppsättning. T ex har ni haft kampanjer som uppmanar romer och samer att anmäla påhittade diskrimineringsfall. Jag ser med förfäran på ert arbete och ser likheter med den människosyn man såg i 30-talets Tyskland. Hur motiverar du detta att dela in folk efter ras?

Katri Linna:
Romer och samer har tagit upp problem som vi menar de bör anmäla för att få dem rättsligt prövade.


Åsa:
Jag har gått arbetslös sedan september 2007. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta i detaljhandeln, men jag får inga jobb i butik eftersom de som anställer tycker att jag är för gammal! Jag är 32 år...jobben går alltid till någon som är yngre och som har mycket mindre erfarenhet. Kan man anmäla butiker som, vid anställningsinterjuver, säger rakt ut att jag är för gammal?

Katri Linna:
Ja! Det tycker jag du ska göra, anmälningsblankett finns på www.do.se


Berit:
Anser du att alla människor är offer och diskriminerade på det ena eller andra sättet? Ska man som människa sträva efter att passa in i DOs mallar för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av det system av diskriminering som du varit med och skapat?

Katri Linna:
Nej. Tyvärr finns dock många som drabbas av diskriminering och det är myndighetens uppgift att ge dem råd och stöd samt få upprättelse.


Fredrik Winge:
Hur ser du på det som Håkan Eriksson och jacob Rennerfeldt skriver i Expressen idag att diskrimineringslagstiftningen innebär att 90 % av befolkningen anses behöva skydd av den. Att lagstifningen riskerar att ställa olika grupper mot varandra istället för att, vilket förmodligen var meningen, att skydda svagare grupper.

Katri Linna:
Diskr lagstiftningen är till för att samhället ska upprätthålla principen om allas lika värde och rättigheter, en väsentlig del av demokratin. Den är till för att skydda alla.


Roman:
Måste etnicitet fastslås för att det ska klassas som diskriminering? I så fall hur sker detta?

Katri Linna:
Om vi får en anmälan om etnisk diskr, så måste anmälaren visa att det som skett har samband med just etniciteten. Då sker en jämförelse med t ex hur andra arbetssökande behandlades i samma situation och också vilken bakgrund de hade.


Signe:
Vilken typ av anmälningar är vanligast när det gäller etnisk diskriminering? Jag begärde ut alla dessa ärenden från er och det visade sig att ni makulerat alla ärenden när det gällde vissa folkgrupper. Vad tyder det på?

Katri Linna:
Det har vi inte gjort. Jag ber dig vända dig till DO och upprepa din önskan, det kan handla om ett missförstånd.


Signe:
Pojkar får ingen vaccination mot cancer i underlivet, detta trots att de drabbas på liknande sätt som flickor. Varför ska pojkar betala men inte flickor?

Katri Linna:
Det är en viktig synpunkt. Det finns olikheter som kan vara orättvisa men som kräver en medicinsk analys jag inte har möjlighet att göra.


Tilly:
Vilka meriter fick du jobbet somsuperDO på?

Katri Linna:
Min meritförteckning finns på hemsidan, www.do.se


Betty:
Om man får jobba längre än till sin pensionsålder vore det bra om resp personal på jobbet inte diskriminerar den äldre personen. Utgår ifrån att pensionären behövs. Beklagligt att arb-ledningen och arbetskamraterna inte tar vara på den kunnighet som pensionären har, pensionär är villig att lära ut det pensionären kan. Ta vara på kunskaperna. Har själv blivit utsatt för detta, synd att diskrimineringslagen inte fanns då, 2007.

Katri Linna:
Nu finns skyddet och det innebär att man inte ska behöva bli sämre behandald på arbetsplatsen p g a sin ålder.


bgl:
Hej En "avvikelse" från det "normala" som den enskilda individen aldrig kan påverka själv är kropplängden. För en tid sedan uppmärksammades en kort persons, av arbetsgsgivarens påstådda, problem i verkstadsindustrin. För oss med en kroppslängd på ca 200 cm är problemen, även hinder, närmast dagliga: allt mindre taxibilar, oanvändbara provhytter i butiker, markiser över trottoarer, ofrånkomligt högre bilskatt för bil i arbetet som uppfyller normen för förarplatsens utformning, förbryllande transportställning i ambulans mm Ser Du att någon del av de längres problem går att angripa inom nuvarande lagstiftning?

Katri Linna:
Inte mindre än att det kan definieras som funktionshinder, oh då krävs att det finns en medicinsk bakgrund.


Åsa:
Är det diskriminering pga av ålder om en yngre person får mindre arbetstimmar om man är behovsanställd jämfört med en person som är pensionär och behovsanställd. Pensionären betalar ju företaget lägre soc avg för.

Katri Linna:
Diksr skyddet för åldersdiskr innehåller undantagsmöjligheter, m h t äldres särsklida skyddsbehov. Det finns inget givet svar på din fråga, ytterst något för domstolen at ta ställnig till.


Eva-Britt Hedma:
Som el-ök har jag just nu ett ärende "vilande" hos er pga min uppsägning. Min fråga är: Är även ett vilande ärende möjlig att se för allmänheten? Om mitt fack beslutar att gå vidare i steg 1 men ej steg 2 dvs till AD, går ni in i detta skede på något sätt? Ex.vis med er jurist? Eva

Katri Linna:
Ditt ärende är offentligt men vi prövar känsliga uppgifter innan vi lämnar ut handlingar, t ex medicinska utlåtanden. Om ditt fack inte drviver ärendet, gör vi en egen bedömning.


Maja B:
Hej! Jag undar bara om alla länder i EU har implementerat direktivet om likabehandling i arbetslivet. Jag har nämligen hört att Österrike ännu inte hat någon lag om etnisk diskriminering, är detta sant?

Katri Linna:
Jag vet att de åtminstone har en ombudsmannamyndighet. De har också en equal treatment act, vet dock inte hur den mera exakt är utformad. se www. equineteurope.org


Lien Chang Hans:
Jag var apotekare född utomland och blev lönediskrimerad av Apotektsbolaget Nu är jag pensionär jag undrar vad och vill DO hjälpa mig att kompenserar mig för forlorad inkomst och pension

Katri Linna:
Det kan finnas betydande svårigheter, bl a p g a att det gått för lång tid. Jag har dock svårt att säga exakt om det kan finnas några möjligheter.


Hans:
Om man som svensk blir utsållad hos en arbetsgivare med utländsk härkomst, går det då att anmäla till DO?

Katri Linna:
Javisst.


Anna:
Jag har inte personligen blivit diskriminerad men anser att många webbsidor som har Flash-spel man kan spela på nätet gör en mycket märklig uppdelning mellan könen. Man kan hitta kategorier som Tänk, Action, Äventyr och Skjuta brevid en kategori som heter Tjejer. Är detta något för DO och kan jag anmäla detta?

Katri Linna:
Det finns en branschorganisation som har en egen reklamombudsman. Du kan vända dig dit m frågor som berör reklam.


Uffe:
VArför är DO inte underordnat vanliga domstolar? Nu upplevs det som det är en mer "modegrej " beroende på medias och minoritetsgruppers påverkan.

Katri Linna:
Vi är oberoende och domstolar prövar våra bedömningar. Vi dömer inte i några ärenden.


nyfiken:
helt kort: finns det färdiga definitioner på er myndighet för vad som räknas som religion och därmed kan bli diskrimineringsgrundande?

Katri Linna:
Det har utvecklats i förarbeten, ring till vår juristjour för vidare vägledning. 08-120 20 700


Uffe:
Måste inte grundlagarna ändras i förhållande till all ny reglering som Do anser vara diskriminering i dag eller?

Katri Linna:
Det finns redan formuleringar i Rregeringsformen men de kunde med fördel vara tydligare.


Simon:
Klassas rasism mot svenskar också som diskriminering?

Katri Linna:
Om man blir sämre behandlad och det har samband med ett man är svensk så är det diskriminering. Svenskar har förståss också etnicitet.


E Olsson:
När facket /Förbundsledningen kränker en förtroendevald/projektanstäld kan ni hjälpa då?

Katri Linna:
Medlemsförmåner omfattas. som anställd blir det samma relation som med arbetsgivare.


Anna Svemsson C:
Som mamma till en CP-skadad pojke blir jag oerhört ledsen över en sång som är bla CP-barn, CP-barn o är skriven av en som heter Järvheden. upplever den som oerhört diskriminerande. Vad ska man göra åt en sån sng får man verkligen göra så?

Katri Linna:
Det är svårt att göra något åt låtskrivaren/artisten. Däremot ska man t ex inte behöva lyssna till den när man är i skolan, då kan diskr lagen ge skydd.


Uffe:
Hur kommer det sig att registret med blodbank från 1979 endast omfattar perosner som är födda i Sverige. Ni anser inte detta vara diskriminerande

Katri Linna:
Blodgivningsfrågan är väldigt komplicerad. Ombudsmannen mot diskr p g a sex läggning har arbetat en del med problematiken, kan tyvärrr inte ge något mera exakt svar.


Katri Linna:
Tack för alla intressanta frågor. Ni är självklart också välkomna att kontakta vår rådgivning, tel 08-120 20 700. Hälsningar katri Linna


Gå till toppen