Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Ökad radikalisering i Rosengård"

De muslimska radikala grupperna får allt större inflytande i Rosengård. Kvinnor som inte bär slöja trakasseras, nyanlända uppmanas att inte umgås med svenskar, kulturföreningar är förtäckta religiösa samfund, 13-14-åriga flickor blir tvångsgifta, pojkar och flickor får inte leka tillsammans.

STOCKHOLM. Det är några av förhållandena på Rosengård, enligt en undersökning som presenterades idag.
Undersökningen ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö” har beställts av regeringen och utförts av Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorismstudier (CATS).
Även i Södra Innerstaden, Lindängen och på Hermodsdal har radikala, våldsbejakande grupper ökat sin verksamhet, enligt utredningen.
– Svenska lagar, rättigheter och jämställdhet ska gälla alla, även boende i Rosengård, säger demokratiminister Nyamko Sabuni.
Både hon och forskaren Magnus Ranstorp, som ansvarat för utredningen, var medvetna om att det förekommer radikala muslimska grupper i Malmö men de överraskades över omfattningen och deras inflytande.
– Det var skrämmande att höra om hur dessa åsiktskontrollanter trakasserar kvinnor och barn. Det är som om det lagts en filt över medborgarna på Rosengård. Och det är min uppgift att lyfta bort den filten. Det handlar om få individer men deras verksamhet drabbar många, säger Nyamko Sabuni.
Att utredningen bara handlar om Malmö och Rosengård har flera skäl. Ett är att Malmös kommunledning, enligt demokratiministern, är medvetna om problemen och försöker göra något åt dem.
Två andra skäl är närheten till Köpenhamn, där man också arbetat mot de radikala muslimska grupperna, och Sydsvenskan artikelserie 2006 om religiös fundamentalism i Malmö:
– Den serien var en bra grund, säger Magnus Ranstorp.
Utredningen bygger på trettio intervjuer med personer inom polisen, skolan, socialtjänsten, kulturföreningar och personer som arbetar med ungdomar i Rosengård:
– Det var slående hur samstämmiga alla var oberoende av varandra. Alla gav samma bild inte minst av hur radikaliseringen ökar, säger Magnus Ranstorp.
Även om grupperna sprider hatiska och våldsamma budskap finns det inga belägg för att de har begått exempelvis hatbrott:
– Det är viktigt att betona det. Samtidigt kan den ökade radikaliseringen vara ett steg mot brottslig verksamhet, säger Magnus Ranstorp.
Nyamko Sabuni ville inte vid presskonferensen på Rosenbad i dag säga vilka åtgärder regeringen vill sätta in. Först vill hon ta del av utredningens resultat.
– Men jag har länge sagt att kontrollen av de muslimska friskolorna måste stärkas.
Sabuni har haft många samtal med Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu om den stora inflyttningen av nyanlända invandrare till Malmö. Reepalu har krävt att Migrationsverket ska släppa på sin sekretess så att Malmö kan få reda på hur många asylsökande som bor i Rosengård och andra stadsdelar. Enligt utredningen kan det bo dubbelt så många människor i Rosengård än som är folkbokförda där:
– Det är klart att Reepalu måste få veta hur många som bor i hans stad, säger demokratiministern.
Utredningen är en del av regeringens arbete med att analysera utvecklingen när det gäller antidemokratiska krafter i samhället. Vad nästa utredning ska handla om är inte klart:
– Men man kan tänka sig att den belyser vit makt, säger Magnus Ranstorp.

Utredarna: Så här är det i Rosengård ...

Radikaliseringen inom muslimska grupper har ökat de senaste fem åren särskilt på Rosengård. Samma utveckling är på gång även i Södra innerstaden, Lindängen och Fosie. Beror på flera faktorer, som både har att göra med det världspolitiska läget (framförallt krigen i Irak och Afghanistan som många muslimer uppfattar som västvärldens krig mot islam) och förhållandena på Rosengård.
De intervjuade upplever att det görs mycket lite eller ingenting mot problemet. Ett skäl till att olika samhällsaktörer ligger lågt är en rädsla för att bli stämplad som invandrarfientlig.
Flickor i 13-14-årsåldern blir bortgifta mot sin vilja. Det är, enligt rapporten, ”väldigt många” flickor som gifts bort under sommarlovet mellan årskurs 8 och 9. Många av dem flyttar från Malmö till sina födelse­länder.
Trångboddheten på Rosengård är, enligt de intervjuade, roten till många av problemen. Barn och ungdomar vill inte vistas hemma utan rör sig ute i stadsdelen och kan lätt dras till droger, kriminalitet, gäng eller religiöst radikala grupper. Den ger också många flickor en stor arbetsbörda eftersom de tvingas ta hand om sina småsyskon och får svårt att hinna med skolarbetet.
Nyanlända i Rosengård har ofta fått bristfällig information om det svenska samhället och dess lagar och regler. Det bidrar till att det sprids myter om svenskar som att de är promiskuösa och att man inte bör umgås med dem. Denna bild sprids och utnyttjas av radikala grupper.
Källarmoskéerna sprider de radikala budskapen. Av de omkring femton som finns idag är det mellan tre och fem som sprider en mer hatisk och våldsbejakande bild av väst. En av dem är, enligt utredningen, den källarmoské som ockuperades i slutet på förra året vilket ledde till våldsamma upplopp.

... och bland annat detta behöver göras

- Ökad kontroll av friskolorna

- Ökat samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen

- Åtgärder mot trångboddheten

- Lagstiftning som förbjuder tvångsgifte och arrangerade äktenskap

- Bättre samarbete mellan säkerhetspolisen, SÄPO, och den öppna polisverksamheten.

- Utbildning av närpolis i underrättelseverksamhet

- Ökad vaksamhet på vem kommunen anställer som förmedlande länk som ”brobyggare” mellan olika invandrargrupper och exempelvis Malmö kommun.

- Upprepade introduktionsträffar för nyanlända

- Bättre vägledning i läroplaner på hur man ska handskas med radikaliseringsproblem. Skolor vet exempelvis inte hur de ska bemöta föräldrar som kräver att deras döttrar inte ska vara med i gymnastiken.

- Fler kontakter med mödrar i Rosengård.

- Ökad granskning av kulturföreningar

- Ökad forskning kring problematiken

Gå till toppen