Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Gertrud Dahlgren: Forskare i biosystematik

Docent Gertrud Dahlgren, 78 år, Lund, har avlidit. Hennes närmaste är tre barn med familjer.

Gertrud Dahlgren var född i Klippan, tog studenten i Helsingborg och fil mag examen i kemi och biologi i Lund. Hon fortsatte sedan med forskarstudier i systematisk botanik.
I mitten på 1950-talet initierade professorn i systematisk botanik Henning Weimarck en ny forskningsinriktning, ett forskningsområde som senare kom att kallas biosystematik.
Gertrud blev en av de första deltagarna i en med tiden omfattande forskargrupp som skulle komma att väcka stor internationell uppmärksamhet. Hon tilldelades av Weimarck det mångformiga Rosaceae-släktet Sanguisorba (med bland annat svenska arterna blodtopp och pimpinell) som hon disputerade på 1967. Hon blev docent och fortsatte nästan hela livet med forskning och publicerade biosystematiska arbeten över vattenranunkler och grekiska arter av släktingar till skatnäva.
Efter maken, professor Rolf Dahlgrens död i en bilolycka 1987, fullföljde hon delar av hans då nyskapande forskning över blomväxternas indelning. Detta ledde till att hon inbjöds som föredragshållare vid flera internationella symposier. 1992 invaldes hon i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Gertrud var en sällsynt skicklig administratör. Som universitetslektor och studierektor i systematisk botanik bidrog hon till att utforma kurser på alla nivåer inom ämnesområdet.
Hennes lärargärning var lång och gedigen och hon var initiativtagare och redaktör för en lärobok i systematisk botanik. Hon var med och startade Biologiska övningslaboratoriet och var under flera år dess prefekt. 1979 blev hon prefekt vid Institutionen för Systematisk botanik och var det fram till sin pensionering 1987. Under många år var hon ledamot av naturvetenskapliga fakultetsnämnden.
Hon var lätt att samarbeta med även om hon kunde vara mycket tuff då det gällde botanikens och undervisningens intressen. Hon bjöd ofta små sällskap och gästforskare på utsökta middagar. Hon hade många intressen, var som ung elitgymnast. Hon var intresserad av resor till exotiska länder, av konst och teater, vävde själv mycket och hade på senare år utställningar av egenproducerad keramik. För vänner och kollegor känns det tomt när hon inte längre finns hos oss.
Hans Runemark
Ingemar Björkqvist
Gå till toppen