Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Präglade kyrkans utlandsarbete

F.d. direktorn vid Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) Erland Rexius, 82 år, Kungälv, har avlidit . Hans närmaste är hustrun Maria, f. Steymans, och sönerna Martin, Bengt och Lars med familjer.

Erland Rexius var den tredje generationens präster i släkten Rexius. Hans farfar Natanael Rexius var domprost i Göteborg och fadern Gerhard Rexius var kyrkoherde i Vasa församling i Göteborg.
Erland Rexius studerade först vid Göteborgs högskola och därefter vid Lunds universitet där han avlade teol kand examen 1950. Han prästvigdes för Göteborgs stift 1951. Efter en tids tjänstgöring där blev han assisterande sjömanspräst först i Narvik och sedan i London. Åren 1957-60 och 1963-68 var han sjömanspräst i London och fick då huvudansvaret för om- och tillbyggnaden av svenska sjömanskyrkan vid Lower Road vid Surrey Docks. Då de nya lokalerna inklusive kyrkan återinvigdes 1966 ändrade svensk sjöfart på London karaktär och de svenska fartygen fick sina tilläggsplatser längre bort i Themsen vilket innebar större avstånd mellan kyrkan och båtarnas besättningar.
År 1968 återvände Erland Rexius till Sverige och blev först komminister och därefter kyrkoherde i Askims församling söder om Göteborg fram till 1980. Under den perioden blev han ledamot i Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. 1980 utsågs Rexius till generalsekreterare, senare direktor för SKUT i Uppsala, en tjänst som han innehade till pensioneringen 1991. Under dessa 11 år omorganiserades Svenska kyrkans utlandsarbete och 1989 inlemmades all kyrkans verksamhet bland svenskar i utlandet under nämnden för SKUT. Rexius bidrog i hög grad genom sina insatser till det lyckosamma genomförandet. Genom sin person skapade han ett förtroendefullt förhållande mellan hemlandskyrkan och utlandskyrkorna. Han blev den sammanhållande centralpersonen i detta arbete. För oss ledamöter i nämnden var det en stor trygghet att ha Erland Rexius som en framsynt och i uppgifterna väl insatt idégivare, dialogpartner och verkställare.
Erland Rexius var en kunnig och pålitlig medarbetare och chef, djupt förankrad i den Svenska kyrkan och dess verksamhet. Han hade också den gode vännens alla egenskaper med stor omsorg om människorna omkring sig. Samtidigt ägde han den befriande humorn från sin hemstad som i hög grad bidrog till att lösa många svårigheter.
Carl-Gustaf Andrén, tidigare vice ordf i SKUT
Anders Blomstrand, tidigare ledamot i SKUT
Gunnar Westberg, tidigare ledamot i SKUT
Gå till toppen