Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bostäder på bästa jordbruksmarken – rätt eller fel?

Världens bästa jordbruksmark finns i Kävlinge.

Men kommunen planerar att bygga bostäder på marken – på en yta av 285 fotbollsplaner.

– Inte bra, tycker bönderna i Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Oundvikligt, menar kommunalrådet Pia Almström (M).

Bertil Larsson, lantbrukare och företrädare för LRF i Kävlinge.
Varför behövs den bra jordbruksmarken?
– Det som är avgörande för mänsklighetens överlevnad är att vi har jord att odla mat och energi på. Om vi ska behålla vår höga levnadsstandard måste vi ta vara på den resurs som finns – solen. Solen ger mat och energi om vi har odlingsytorna kvar.
Ska man bygga bostäder nära tätorter?
– Jo, nu när Kävlinge ska bygga bostäder på Skanek skulle politikerna kunna släppa jordbruksmarken, men det vill de inte. Politikerna säger att de bara ska använda lite jordbruksmark här och lite där och sedan ska de bromsa. Det är nu vi måste bromsa, innan det är för sent.
Varför är ni emot den nya vägen mellan Löddeköpinge och Kävlinge?
– Det är människorna som ska kunna komma till Center Syd från Kävlinge. Det kan man lösa med en lätt-järnväg. Då behöver man inte låsa upp pengarna på en ny väg – och så kan man spara odlingsmark.
Pia Almström (M), kommunalråd.
Varför ska ni bygga på världens bästa jordbruksmark?
– Vi har valt att bygga ut områden där det redan finns kommunikationer. Då måste vi använda oss av viss del jordbruksmark. Men vi har bestämt att för varje bostad vi bygger på jordbruksmark ska vi bygga en på återanvänd mark.
Varför bygger man inte alla nya bostäder på återanvänd mark?
– Det fungerar inte i till exempel Dösjebro. Där behövs fler invånare för att vi ska kunna behålla tågstationen. Då måste vi bygga på jordbruksmark – det finns ingen annan mark.
Borde man inte vara rädd om bra jordbruksmark i dessa tider?
– Man får väga intressen mot varandra. Man kan också tänka på miljön – ju längre bort från sitt arbete människor bor, desto sämre blir det för miljön. Man måste ha en helhetssyn.

Mat eller bostäder – du bestämmer

Nu ställs Kävlinges översiktsplan ut på biblioteken fram till den 15 juni. Tills dess har alla chans att tycka till.
Vid klassificering av jordbruksmark är 10 det högsta värdet och 1 det lägsta.
Mellan 1993 och 2003 minskade jordbruksmarken i Kävlinge med 517 hektar, till förmån för bostäder.
200 hektar jordbruksmark planeras att bli bostäder innan 2025. Det motsvarar 50 procent av den planerade utbyggnaden.
Totalt planerar Kävlinge att bygga 3 400 lägenheter fram till 2025.
Vägverket planerar en ny väg mellan Löddeköpinge och Kävlinge (väg 1137). Nu går vägen genom Hög. Planerad byggstart var 2015, men Vägverket utreder nu vägen på nytt.
Lätt-järnväg är en framtidsvision Kävlinge kommun har. Den kommer inte bli verklighet innan 2025.
Gå till toppen