Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Riddaren satsade på fel häst

Tuve Galen, Turestorps borgherre under 1370-talet, tillhörde en av de mäktigaste ätterna i Danmark och var riddare, marsk (överbefälhavare) och gälkare (kungens ställföreträdare) i Skåne. För honom gick det illa.

Många gånger stod han säkert på sin holme och lät blicken vandra över den andlöst vackra Havgårdssjön och de böljande kullarna bortom vars horisont fienden fanns.
Skåne lydde under några årtionden på 1300-talet under den svenske kungen.
När riddaren Tuve Galen för första gången dyker upp i gamla dokument 1345 var det för att han deltog i inbördes strider om den svenska tronen. Här knöt han kontakter med den tyske hertig Albrekt vars son med samma namn senare blev kung i Sverige.
1360 återgick Skåne till Danmark genom Valdemar Atterdags erövring. Nu fanns Tuve Galen med som marsk på kung Valdemars sida mot svenskarna.
Men lojal var han knappast. 1368-69 utbröt krig mellan Valdemar och ett antal tyska hansastäder som var i förbund med den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg. I den konflikten hyllade Tuve och andra skånska stormän Albrekt som härskare.
1376 bytte han sida igen. Kung Valdemar var död och Tuve Galen stödde nu valet av hans minderårige sonson Olof till kung. Som tack blev han gälkare i Skåne och fick en plats i kungens råd.
Men året därpå deltog han i hemliga förhandlingar med Albrekt av Mecklenburg. Tuve och flera skånska stormän lovade att hjälpa den svenske kungen att få även den danska kronan. I gengäld lovades Tuve att få behålla alla skånska borgar han kunde erövra.
1380 började kung Albrekt krig mot Danmark. Tuve Galen och flera skånska stormän slöt separat fred med Albrekt vilket innebar att denne ostörd kunde föra krig mot Danmark väster om Öresund.
Två år senare hade drottning Margareta, som styrde Danmark för den omyndige kung Olofs räkning, samlat tillräcklig militär slagkraft för att kunna ingripa mot oppositionen i Skåne. Hären drog mot Turestorp som var motståndarnas starkaste fäste.
Exakt vad som hände vid Turestorp 1382 är sedan länge glömt. Men borgen erövrades. Själv befann sig Tuve Galen någon annanstans, möjligen på borgen Näsbyholm någon mil österut.
Med förlusten av Turestorp hade Tuve spelat ut sin politiska roll. Dokumenten från slutet av 1300-talet berättar om att han tvingades belåna allt fler av sina gods innan han som en gammal man 1401 slutligen försonades med drottning Margareta.
Turestorp skänkte Margareta till Lunds domkyrka som behöll den och dess egendomar fram till reformationen. Efter 1410 stod borgen troligen öde och lämnades att förfalla. Så småningom blev den stenbrott där material till andra byggen hämtades.

Maktkampen avgjordes i Västergötland 1389

Kriget i Skåne fortsatte ännu några år efter Turestorps fall 1382. 1384 återkom kung Albrekt till Skåne med sin här. Men nu vågade ingen stödja honom och Albrekt tvingades lämna Skåne.
1389 avgjordes maktkampen genom slaget i Åsle i Västergötland där Margareta lyckades besegra och tillfångata kung Albrekt. I sju år satt han fängslad, mestadels på Lindholmens borg, innan han släpptes fri sedan hans tyska släktingar betalat en lösesumma.
Han tvingades också avstå sina anspråk på både Sveriges och Danmarks krona. I stället blev Margareta så småningom hela Nordens unionsdrottning. Lindholmen fortsatte att fungera som militärt fäste fram till 1540-talet då Malmöhus fästning fick överta rollen. Liksom Turestorp degraderades Lindholmen då till stenbrott och idag finns inte mycket kvar av de en gång så starka murarna.
Källor: Borgar i Skåne av Anders Ödman och Lindholmen - medeltida riksborg i Skåne av ett flertal författare.
Gå till toppen