Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kriminella får mer spelrum

En rad explosiva händelser de sista tolv månaderna har drabbat Skånepolisens ekonomi hårt. Lösningen, i brist på pengar, är omprioriteringar som ger spelrum för kriminella. En nödsignal är skickad till polisledningen i Stockholm.

Sydsvenskan kan i dag avslöja polisnotan för Ockupationsfestivalen i Lund i maj: 2,4 miljoner kronor.
Och kostnaden för den första månadens specialbevakning av stadsdelen Herrgården i Malmö: 1 miljon kronor.
På Herrgården gäller därutöver ett schema som varje dygn tagit närmare 50 av länets 2 300 poliser i anspråk. Personal som egentligen tjänstgör i andra distrikt, med patrullering och utryckning vid brott.
Stora händelser i Skåne det senaste året har kostat nästan 35 miljoner kronor extra. Stormötet European Social Forum, ESF, i september 2008 löpte i sig fredligt. Men våldsamma aktivister kapade uppmärksamheten och slog sönder bland annat en bank vid Triangeln. Polisnotan – inte inräknat kommunens och företagens kostnader – slutade på 14 300 000 kronor.
– Hade vi inte haft det skulle budgeten varit i balans för 2008. Nu har vi underskott, säger Peter Tallinger, ekonomidirektör vid Skånepolisen.
Siffrorna i faktarutan här nedan, totalt 34 700 000 kronor, är Skånepolisens merkostnader för extraordinära händelser: övertid för polispersonal – egen eller inlånad – inkvartering, mat, restid och förberedelsekostnader.
I ett brev till Rikspolisstyrelsen ber Skånes länspolismästare Eva Årestad-Radner rikspolischefen om hjälp. Den ordinarie polisbevakningen av länet påverkas kraftigt av den extra belastningen, poängteras i brevet.
– Vi har haft en videokonferens med rikspolischefen efter att vi skrev brevet. Vi mötte stor förståelse, säger Peter Tallinger.
Inga löften?
– Nej.
Brevet är ”under beredning” vid rikspolisstyrelsen och kommenteras inte. Men enligt Maria Bredberg Pettersson, överdirektör vid RPS, finns inga pengar att dela ut.
– Uppstår det orimligt höga kostnadsöverdrag får man i första hand omfördela inom myndigheten, säger hon.
Peter Tallinger medger att hela Skåne får bära bördan, i form av glesare bemanning, av både specialkommenderingar som i Herrgården och av de allt fler oväntade händelserna. Men hur personalen omfördelas i länet kommenteras inte i detalj. Då skulle kriminella kunna planera efter var det för tillfället finns färre poliser.
Det mest intressanta priset för extraordinära händelser räknas därmed inte i kronor och ören för lön eller övertid, utan i vad som inte blir gjort, som annars skulle gjorts: patrullering, utryckning, brottsplatsundersökningar, polisiär synlighet.
– Alla polismyndigheter måste ha en beredskap för särskilda händelser, det ska man hantera inom ordinarie ram. Man får prioritera bort annat, så är det bara, säger Tommy Hydfors, vice chef för rikskriminalpolisen och tidigare chef för Rikspolisstyrelsens ordningspolisenhet.
Han menar också att det är tillfälligheter som drabbat Skåne det senaste året.
– Belastningen hoppar mellan myndigheterna. Vi såg att Göteborg hade stora problem med gängkriminalitet i fjor, och för ett antal år sedan hade Stockholm liknande problem i Rinkeby som man nu har i delar av Rosengård.
Skånepolisen befarar däremot ett trendbrott – i länet finns dels starka politiska aktivistgrupper, argumenterar länspolismästaren i sitt nödrop om mer pengar, dels svåra sociala förhållanden (Herrgården). Sammantaget bäddar det för fortsatta sammanstötningar och händelser som inte ryms inom polisens planeringsram – den kräver åtta veckors framförhållning.
– Det var länge sen vi såg något liknande som det vi fått i knäet det senaste året, närmast tänker man väl på 30 november-demonstrationerna i Lund i början på 1990-talet, säger Peter Tallinger.
– Vi kommer att få vänja oss vid det här.

Fakta/Insatserna i Herrgården – ett räkneexempel

I Skåne finns cirka 2 300 poliser.
En polistimme kostar 580 kronor, enligt de beräkningsmodeller som används i budgetarbetet.
Under maj månad användes mellan 40 och 50 poliser per dygn i special­bevakningen av Herrgården i Malmö. De går på schema, men för enkelhetens skull kan följande räkne­experiment göras:
40 poliser som jobbar 8 timmar var à 580 kronor = 185 000 kronor per dygn. Eller drygt fem miljoner kronor för en månad. Detta är alltså vad poliserna kostar var de än tjänstgör.
Under maj var den andra delen, extrakostnaden i form av övertid, resor med mera, på just Herrgården en miljon kronor. Den väntas trappas ner till nära noll under sommaren.
Kommenderingen på Herrgården har pågått sedan den 1 maj. Det finns ingen bortre gräns.
– Vi har fått försäkringar att den ska pågå så länge det behövs, säger Börje Aronsson, närpolischef i Rosengård.

Skånepolisens extrakostnader för större händelser

European Social Forum (ESF) september 2008 14 300 000

Sverigedemokraterna manifestation november 2008 1 000 000

Insats Rosengård dec 2008 2 800 000

Mellanöstermanifestation januari 2009 600 000

Pro-Israelisk demonstration i Malmö februari 2009 1 100 000

Davis Cup i Malmö mars 2009 12 500 000

Husockupationsfestival Lund maj 2009 2 400 000

TOTALT 34 700 000

Gå till toppen